Oproep infrabedrijven aan gemeenten: houd lokale investeringen op peil

De bouwsector wordt al maanden disproportioneel geraakt door problemen met stikstof en PFAS. Projecten zijn stilgevallen en de vergunningverlening hapert. Uit een enquête die...

Bouwend Nederland: ‘Infrasector nog onvoldoende geholpen met stikstofaanpak kabinet’

Bouwend Nederland is blij dat er geen natuurvergunning meer nodig is voor bouwactiviteiten in de bouw- en sloopfase. Deze vrijstelling is onderdeel van het...

VNG, IPO en UVW scharen zich achter jaar uitstel voor Omgevingswet

Zoals al werd verwacht is de invoering van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat maakte minister Ollongren (Binnenlandse Zaken)...

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar Tweede Kamer gestuurd

Op vrijdag 11 september is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote...

Bestuurlijke top ministerie IenW werkt thuis vanwege corona

De minister Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven zullen in ieder geval tot 24 maart thuis werken. Beide ministers hebben onlangs een ontmoeting...

VNG vraagt Staten-Generaal om aanpassing besluit Wkb

De VNG verzoekt de Eerste en Tweede Kamer de minister te manen het besluit over de Wet op de kwaliteitsborging aan te passen voordat...