vrijdag, juli 1, 2022
beverrat

Waterschap Hunze en Aa’s wil de beverrat beter leren kennen

Samen met de Unie van Waterschappen en de Universiteit van Amsterdam onderzoekt Waterschap Hunze en Aa’s de leefwijze en de leefomgeving van de beverrat....
SWOV-onderzoek - foto stadsverkeer Amsterdam

SWOV-onderzoek: Veiligheidseffect van wegkenmerken

0
Dubbelbaans 50km/uur-wegen zijn veiliger naarmate hun inrichting vollediger conform de ontwerprichtlijnen is. Ze zijn veiliger dan enkelbaans 50km/uur-wegen. Bij die enkelbaanswegen is de veiligheid...
Limburg

Evaluatie watersnood Limburg: crisisorganisatie moet worden versterkt

0
Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) heeft zijn evaluatie van de bestrijding van de watersnood van juli 2021 door Waterschap Limburg afgerond. Conclusie:...

Covid doorkruist subsidieregeling goederenvervoer per spoor

0
Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft in opdracht van het ministerie van IenW onderzoek gedaan naar de effecten van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer...
PROMISCES-studie - foto rivier Oost Nederland

PROMISCES-studie naar verwijderen van milieuverontreinigingen

0
De EU investeert via het Horizon 2020 programma in een oplossing voor zorgwekkende stoffen in het milieu. De studie moet inzicht opleveren in de...
Nieuwe Maas

Plasticvangsysteem Nieuwe Maas geeft vooral veel informatie

0
Rijkswaterstaat en Allseas hebben met een innovatief opvangsysteem voor macroplastics en grote microplastics, in 11 maanden 462 kg afval uit de Nieuwe Maas gehaald....
Perkpolder

RIVM: vervolgonderzoek naar thermisch gereinigde grond Perkpolder

0
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat vervolgonderzoek doen naar thermisch gereinigde grond (TGG) in Perkpolder. Dit onderzoek richt zich op de kwaliteit van...
Deltares

Deltares: schade woningen deels veroorzaakt door werk aan kanaal

0
Meer dan vierhonderd woningen aan het kanaal Almelo-De Haandrik zijn deels beschadigd door werkzaamheden aan dat kanaal. Met name het intrillen van de damwanden...
diepe vooroever - 3D-afbeelding

MELODY: onderzoek naar klimaatadaptatie diepe vooroever

0
De urgentie om tot een klimaatbestendige (Noordzee)kust te komen is groot. Om die weerbaarheid tegen zeespiegelstijging te realiseren is meer inzicht nodig in de...
Waterschap Limburg - Luchtfoto overstroming in Limburg 2021

Hoogwater Limburg 2021 ingrijpender dan overstromingen in jaren 90

0
De watersnood van juli 2021 in Nederland en omringende landen was een extreme en uitzonderlijke gebeurtenis. De maatschappelijke gevolgen in Limburg waren groot. Het...