woensdag, september 29, 2021
Schreudersstudieprijs Foto tunnel Rijnlandroute

Schreudersstudieprijs: aanmelden kan nog

0
Is er binnen uw organisatie een young professional actief die na 1 april 2018 is afgestudeerd op het gebied van ondergronds bouwen? Breng dan...

Arcadisrapport: geen acrylamide aangetroffen bij granulietstort

0
Nieuw onderzoek van Arcadis stelt dat het gestorte granuliet in Over de Maas geen negatieve effecten heeft voor mens en milieu. Er is in...
Foto onderzoekers bij de Deltagoot, waar circulaire klei als dijkversterkingsmateriaal wordt getest

Deltares test dijk van circulaire klei in Deltagoot

0
In de Deltagoot van kennisinstituut test Deltares momenteel een dijk van circulaire klei. In de goot is een dwarsdoorsnede van de dijk op ware...

Sweco: zeespiegelstijging beter meewegen bij miljardeninvesteringen

0
De vijf grootste plannings- en investeringsopgaven in Nederland kosten samen ruim 900 miljard euro tot 2050 en hier is meer dan 100.000 hectare ruimte...

Na IJsseldijken stelt WDODelta nu Vechtdijken met golven op de proef

0
Vanaf maandag 14 december onderzoekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) samen met onder meer Deltares de sterkte van de grasmat op zanddijken. Dat gebeurt...

ILT experimenteert met drone-inspecties op grondopslag

0
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 27 oktober een drone-inspectiedag georganiseerd. De drone-inspecties, uitgevoerd bij een opslagfaciliteit voor grond en een plaats...

Aanpak geluidshinder met soundscaping: niet alleen de decibel telt

0
Zwaar verkeer dat over de snelweg dendert. Een vliegtuig dat opstijgt. De zoemende warmtepomp van de buren. We ervaren steeds vaker geluidsoverlast. Dit zit...

Natuurherstel in de rivieren heeft onderhoud nodig

0
Natuurherstel in de grote rivieren begint na ongeveer vijftien jaar zijn effectiviteit te verliezen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR)...

Wintertijd gepaard met groter ongevalsrisico

0
In de nacht van 24 op 25 oktober is de klok een uur teruggezet: de wintertijd gaat is weer ingegaan. SWOV, het nationaal wetenschappelijk...

Nieuwe bodemdalingskaart toont de (in)stabiliteit van Nederland

0
Scheve huizen, verzakkende straten, verschuivende dijken, en uitdrogende natuurgebieden. Burgers, bedrijven en overheid zullen de komende jaren flink moeten investeren in onderhoud. Dat valt...