maandag, november 28, 2022
consortium Grensmaas

Onderzoek Algemene Rekenkamer naar aanpak waterveiligheid IenW

0
De Algemene Rekenkamer is een onderzoek gestart om te kijken in hoeverre het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in zijn beleid voor het versterken...
Nationaal laadonderzoek - laadpaal in parkeergarage

Resultaten Nationaal laadonderzoek 2022 gepubliceerd

0
De resultaten van het 3e Nationaal laadonderzoek zijn gepubliceerd. Het onderzoek belicht de laatste trends in het autogebruik en laadgedrag van EV-rijders. En dit...
Zeespiegelstijging - foto onderzoeker bij getijdenstation Hoek van Holland

Onderzoekers TU Delft: zeespiegelstijging langs Nederlandse kust versnelt

0
De zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust is aan het versnellen. Dat melden wetenschappers van de TU Delft in een nieuwe studie. Uit een uitgebreide...
Regionale Mobiliteitsprogramma’s - foto station Randstadrail

Ontwikkeling Regionale Mobiliteitsprogramma’s komt op stoom

Volgens de nieuwe onderzoeksrapportage 'Klimaatbeleid: De ambitie van de regio' van het CROW Kennisplatform Verkeer en Vervoer komt de ontwikkeling van Regionale MobiliteitsProgramma’s (RMP’s)...

Waterschap Limburg test alternatieven voor zandzakken

0
Waterschap Limburg zoekt naar aanvullend materieel om woonwijken in beekdalen snel te kunnen beschermen bij een nieuw hoogwater. Vier leveranciers van tijdelijke keringen hebben...
waterstofmarkt en -infrastructuur

Mooie toekomst voor Duits-Nederlandse waterstofmarkt en -infrastructuur

0
Een Nederlands-Duitse samenwerking voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke waterstofmarkt en -infrastructuur levert veel kansen op voor het realiseren van een CO2-vrije economie in...
Over the dike top - cover proefschrift

Promotie: Over the dike top

Op 1 april promoveert Vera van Bergeijk aan de Universiteit Twente op haar proefschrift: Over the dike top - Modelling the hydraulic load of...
ondergrond

Helikopter onderzoekt samenstelling ondergrond in Noord-Nederland

0
De provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en Waterbedrijf Groningen doen onderzoek naar de ondergrond van de provincie Groningen...
beverrat

Waterschap Hunze en Aa’s wil de beverrat beter leren kennen

Samen met de Unie van Waterschappen en de Universiteit van Amsterdam onderzoekt Waterschap Hunze en Aa’s de leefwijze en de leefomgeving van de beverrat....
SWOV-onderzoek - foto stadsverkeer Amsterdam

SWOV-onderzoek: Veiligheidseffect van wegkenmerken

0
Dubbelbaans 50km/uur-wegen zijn veiliger naarmate hun inrichting vollediger conform de ontwerprichtlijnen is. Ze zijn veiliger dan enkelbaans 50km/uur-wegen. Bij die enkelbaanswegen is de veiligheid...