dinsdag, maart 28, 2023
Vlaketunnel

Prinses Margriettunnel, voorbode van meer tunnelleed?

0
De schade aan de Zeeuwse Vlaketunnel in 2010 is vergelijkbaar met de recente problemen bij de Prinses Margriettunnel in Friesland. Rijkswaterstaat negeerde destijds onafhankelijke...
complexe overdracht

Unieke en complexe overdracht tunnels in Zeeland

0
Na de aanleg van de Westerscheldeoeververbinding in 2003, tegen­woordig aangeduid als Westerscheldetunnel (WST), is aansluitend in 2015 de Sluiskiltunnel (SKT) gerealiseerd. Zowel bij de...
Omgevingswet

Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

De Omgevingswet, die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd....
Koninginnensluis

Europese aanbesteding renovatie Koninginnensluis gestart

0
Rijkswaterstaat is gestart met een Europese aanbesteding voor de renovatie van de Koninginnensluis in Nieuwegein. Het project wordt uitgevoerd volgens de tweefasen- en portfolioaanpak....
verduurzaming waterbeheer

Chocola maken van verduurzaming waterbeheer

0
Waterschappen richting Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap (KCAO) Vorig najaar heeft de Unie van Waterschappen een traject ingezet richting Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement en...

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op woensdag 15 maart kan Nederland naar de stembus voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Provincies en waterschappen/hoogheemraadschappen staan samen met het Rijk,...
Goederenemplacement Pernis

Goederenemplacement Pernis terug in gebruik

Het goederenemplacement Pernis is weer vrijgegeven voor rangeren met gevaarlijke stoffen. Het handelen van treinen en wagons met gevaarlijke stoffen heeft stilgelegen sinds 1...

Draagvlak voor Intelligente Snelheidsassistentie (ISA)

Uit een SWOV-vragenlijstonderzoek onder Nederlandse automobilisten blijkt een ruim draagvlak voor de Intelligente Snelheidsassistentie (ISA), - in de meer dwingende versie ook wel snelheidsadaptatie...
demolitieproef op de Groningse testdijk

Demolitieproef op Groningse testdijk succesvol verlopen

Op het militaire oefenterrein De Marnewaard in Groningen is op 28 februari een demolitieproef gedaan, waarbij een stuk testdijk is opgeblazen. Zo’n opzettelijk te...
fietsenstalling - visual van het nieuwe stationsgebouw, van Studio SK

Nieuwe ingang en fietsenstalling voor station Dordrecht

De ingang van station Dordrecht aan de kant van het Weizigtpark gaat op de schop. ProRail bouwt een nieuwe ingang en een nieuwe fietsenstalling...