Het grote project voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo is één van de projecten die door het kabinet naar voren zijn gehaald, om de bouwsector door de coronacrisis heen te helpen. Op de eerste deeltrajecten is het werk overigens al in volle gang. Op de foto de werkzaamheden aan het viaduct Koerhuis, bij Deventer (foto: Heijmans).

Het kabinet wil de door corona geplaagde bouwsector ondersteunen door extra te investeren in (vaar)wegen, spoor en waterkeringen. Minister Van Nieuwenhuizen heeft voor een eerste pakket om bouwwerkzaamheden te versnellen, ruim 44 miljoen euro beschikbaar en haalt de aanbesteding voor de A58 en de A1 naar voren. Staatssecretaris Van Veldhoven investeert 29 miljoen euro in een aanpassing van het stationsgebied in Rijen.

De staatssecretaris investeert samen met de gemeente Gilze en Rijen en de provincie Noord-Brabant in twee spoortunnels bij Rijen op het traject tussen Breda en Tilburg. De tunnels vervangen twee spoorwegovergangen. Door ondertunneling wordt de situatie veiliger en kunnen er meer treinen rijden, zo stelt de staatssecretaris. Bewoners kunnen via de tunnels ongehinderd doorfietsen op de nieuwe snelfietsroute tussen Tilburg en Breda. Ook komen er in Rijen nieuwe perrons en nieuwe fietsenstallingen. Van Veldhoven: “Mooi om hier samen met de regio twee vliegen in één klap te slaan. Meer treinen voor reizigers tussen Breda en Tilburg, terwijl bewoners lekker door kunnen fietsen zonder voor dichte spoorbomen te staan.”

Projecten naar voren gehaald
De investeringen in (vaar)wegen, spoor en waterkeringen zijn volgens het kabinet sowieso nodig om Nederland veilig en op de langere termijn bereikbaar te houden. Om de de bouwers in de grond- weg- en waterbouw door de coronacrisis te helpen, worden ze nu waar mogelijk naar voren gehaald, zo hebben minister Van Nieuwenhuizen en de sector al eerder afgesproken. Dit heeft nu een eerste pakket aan werk opgeleverd waarmee in totaal ruim 44 miljoen euro is gemoeid. Het gaat dan met name om onderhoudswerkzaamheden aan de Nederlandse infrastructuur, zoals het versneld uitvoeren van asfaltwerkzaamheden, onderhoud en renovatie aan sluizen, tunnels of bruggen of werk voor de kustlijnzorg. De aanleg van een innovatieve rijstrook en verzorgingsplaats op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven wordt sneller op de markt gezet en ook het grote project voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo wordt dit jaar nog aanbesteed in plaats van in de loop van volgend jaar. Minister Van Nieuwenhuizen: “Mooi dat we nu een eerste pakket hebben waarmee we de bouw en de vele mensen die in deze sector werken, kunnen ondersteunen. Voor de weggebruiker is het ook fijn, omdat we vaart zetten achter projecten voor wegverbredingen, waarmee we ervoor zorgen dat het verkeer beter kan doorrijden op drukke momenten. Met het geld kunnen we nu ook al onderhoudswerk doen wat later stond gepland.”

Werktijden verruimd
Nu het wat rustiger is op de weg, zijn de tijden waarop er aan de weg kan worden gewerkt door Rijkswaterstaat verruimd. Recent zijn onderhoudswerkzaamheden aan de A10 en A8 versneld uitgevoerd en is het werk voor de led-verlichting op de A12 bij het Prins Clausplein naar voren gehaald. Ook op het spoor zijn de laatste weken werkzaamheden eerder afgerond, zoals bij de Schipholtunnel en de Willemsspoortunnel. En is afgesproken dat Prorail blijft kijken waar werk naar voren kan worden gehaald.

Meer aandacht voor de fiets
Het kabinet zet ook, samen met provincies en gemeenten, verder in op de fiets. Op veel plekken gaat de komende periode de schop in de grond voor de aanleg van snelfietsroutes en nieuwe fietsenstallingen. Dit najaar maakt Van Veldhoven bekend op welke plaatsen de eerder aangekondigde 75 miljoen euro voor extra fietsenstallingen wordt geïnvesteerd. Aan het eind van deze kabinetsperiode verwacht Van Veldhoven samen met medeoverheden een impuls voor fietsinfrastructuur van ruim een half miljard euro te hebben gegeven. Daarnaast kijkt het kabinet, mede in het kader van economische stimuleringsmaatregelen, of het de inzet van de fiets van de zaak verder kan stimuleren.