Witteveen+Bos krijgt directie van drie mensen

De directie van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos maakte op 13 februari, tijdens een bijeenkomst voor alle medewerkers, bekend dat zij ir. Eveline Buter voordraagt...

ILT herkent zich niet in NRC-artikel over druk vanuit ministerie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) herkent zich niet in het beeld dat op 9 februari in NRC Handelsblad werd geschetst over het document...

ProRail onderzoekt problemen Willemsspoortunnel

ProRail stelt een onderzoek in naar de problemen die zich in de eerste week van februari manifesteerden bij inspectie in de Rotterdamse Willemsspoortunnel. ProRail...

Commotie over verondieping natuurplas Alphen met granuliet

Naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla is commotie ontstaan rond de verondieping van de waterplas Over de Maas bij Alphen, door...
Maasdeltatunnel Zuidover november 2019

1 februari: Fietsrondleiding bouw Blankenburgverbinding

Rijkswaterstaat en bouwconsortium BAAK organiseren weer fietsrondleidingen langs het werkterrein van de Blankenburgverbinding in Vlaardingen. Deze rondleidingen vinden op zaterdag 1 februari 2020 plaats. De...

Croonwolter&dros zet nieuwe stap in virtueel testen en trainen tunnelbeheer

Croonwolter&dros heeft voor de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel een virtuele trainingsomgeving gebouwd, waarin tot in detail de werking van en gebeurtenissen in de tunnel...

PerceelTool helpt bij tegengaan wateroverlast en droogte

Regenwater slim afvoeren op eigen of projectterrein is door de klimaatverandering steeds meer nodig. Denk aan een laagte in het terrein tegen wateroverlast door...

ACM keurt tarieven en voorwaarden dienstvoorzieningen Valleilijn goed

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft goedkeuring verleend aan de tarieven en voorwaarden die spoorbeheerder ProRail en andere ondernemingen hanteren voor het gebruik...

Hoogwerkersbeurs APEX bij voorbaat succesvol

Van 9 tot en met 11 juni presenteren meer dan 103 exposanten in en rond het MECC in Maastricht allerlei soorten hoogwerkers, verreikers, werkliften,...

RWS gunt project ViA15 definitief aan GelreGroen

Rijkswaterstaat heeft het project A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) definitief gegund aan het consortium GelreGroen. Dit consortium wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en...

Kampense Scheeresluis gaat virtueel in 3D-informatiemodel

Provincie Overijssel, Tauw en Twinsense360 hebben gezamenlijk gewerkt aan een 3D- informatiemodel van de nieuwe recreatiesluis in Kampen. Daarmee kan de provincie de beheer-...

Aanmelding Schreudersstudieprijs 2020

Studenten die tussen 1 april 2018 en 31 maart 2020 zijn afgestudeerd kunnen zich aanmelden voor de Schreudersstudieprijs 2020. Elk jaar reikt Stichting A.M. Schreuders...

Treinverkeer rond Den Haag hersteld na ontsporing

Het treinverkeer tussen station Den Haag Centraal en Den Haag Ypenburg, dat op 2 januari ontregeld raakte door een ontsporing, is weer hersteld. De...

Overstromingskaarten Nederland geactualiseerd

De overstromingskaarten van Nederland zijn geactualiseerd. Op risicokaart.nl is zichtbaar hoe hoog het water kan komen en hoeveel mensen en bedrijven mogelijk worden getroffen....