zondag, juni 4, 2023

Infra nieuws op OTAR

Zelfbedieningsovertoom Spakenburg alternatief voor sluis

0
Spakenburg heeft de eerste overtoom met zelfbediening ter wereld. De installatie met een wagen op een hellingbaan zet kleine boten over de Oostdijk, van...

Stadsdijken Zwolle is peperduur project

0
Met het intrillen van de eerste stalen damwandplank is 22 mei de dijkversterking van de Stadsdijken langs het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water officieel...

Secretaris-generaal Dronkers: ‘Verschuiving van aanleg naar onderhoud is uitdaging’

0
Toen minister Harbers van IenW in maart besloot om veel aanleg van nieuwe infrastructuur uit te stellen en het geoormerkte geld te verschuiven naar...

Scheldestromen gaat twee nieuwe gemalen bouwen

0
Het dagelijks bestuur van het Zeeuwse waterschap Scheldestromen vraagt aan de algemene vergadering van het waterschap een krediet van 5,5 miljoen euro voor de...

Werkvoorraad infrabouwbedrijven toegenomen

0
De gemiddelde werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw is in maart met een halve maand toegenomen. Daarmee bedroegen de orderportefeuilles in de gww...

Forse besparing op versterking dijken op getijdenzand

0
Dijken waarvan de ondergrond is opgebouwd uit getijdenzand (zand afgezet in een getijdengebied) bieden meer weerstand tegen piping dan dijken op rivierzandafzettingen, blijkt uit...

Resultaat burgerraadpleging: inwoners willen snelle en groene Lelylijn

0
De belangrijkste uitkomsten uit de online burgerraadpleging over de plannen voor de Lelylijn zijn dat inwoners het belangrijk vinden dat deze lijn zorgt voor...

Aanvraag tweede ronde SSEB-subsidie geopend

0
Op 9 mei is de tweede ronde van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) opengesteld. Infra- en bouw- en grondverzetondernemingen kunnen een aanvraag...

Nieuwe kaart zeebodemsediment voor beter beheer Noordzee

0
De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft met behulp van geavanceerde technologie het zeebodemsediment van de Noordzee nauwkeurig digitaal in kaart gebracht. De...

Renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering gestart

0
Rijkswaterstaat heeft een aanvang gemaakt met de renovatie van de bewegingswerken in de Oosterscheldekering. Het is de eerste opknapbeurt sinds de stormvloedkering in 1986...

Rijkswaterstaat: nieuw basisonderhoudscontract snelwegen

0
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland werkt als eerste regio met het nieuwe Basis OnderhoudsContract (BOC) voor het vaste, meerjarige onderhoud aan snelwegen. Het BOC vervangt het oude...

Opstelterrein Westhaven in gebruik genomen

0
Op 26 april is in Amsterdam het nieuwe opstelterrein Westhaven van ProRail en NS in gebruik genomen. ProRail is verantwoordelijk voor de aanleg van...

Nog meer infra nieuws lezen? Lees onze persberichten of personalia’s. Of bekijk onze social media kanalen met nog meer nieuws! LinkedIn – Twitter.

Nieuws uit de watersector lezen? Dat kan op ons andere platform WaterForum.
Geïnteresseerd in industrie nieuws lezen? Dat kan op Process Control.