Prinsjesdag 2020 over infra: vervroegd investeren en klimaatzorg

Het kabinet heeft in de begroting 2021 maatregelen opgenomen om de continuïteit van de bouw- en infrasector te garanderen. Het Economisch Instituut voor de...

Nieuwe bodemdalingskaart toont de (in)stabiliteit van Nederland

Scheve huizen, verzakkende straten, verschuivende dijken, en uitdrogende natuurgebieden. Burgers, bedrijven en overheid zullen de komende jaren flink moeten investeren in onderhoud. Dat valt...

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar Tweede Kamer gestuurd

Op vrijdag 11 september is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote...

Onderzoek faalmechanisme piping Waddenzeekust

Deltares voert in samenwerking met Wetterskip Fryslân en Fugro onderzoek uit naar het faalmechanisme piping aan de Friese Waddenzeekust. Het onderzoek is onderdeel van...

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar Tweede Kamer gestuurd

Op vrijdag 11 september is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote...

Digitale marktplaats stimuleert hergebruik en CO2-reductie

In de regio Gooi- en Vechtstreek wordt op 15 oktober een digitale marktplaats voor de buitenruimte gelanceerd. Die kan overheden laagdrempelig inzicht geven in...

Raamovereenkomst SWECO, Arcadis en Royal HaskoningDHV met NS

Sweco, Arcadis en Royal HaskoningDHV zijn door NS geselecteerd als vaste partners voor haar ingenieursdiensten. Zij leveren de komende jaren adviesdiensten voor diverse (ver)bouwprojecten...

Kamervragen na rekenfout Rijkswaterstaat bij granulietstort

Rijkswaterstaat heeft volgens deskundigen een ernstige rekenfout gemaakt bij het berekenen van de risico’s van de stort van granuliet in natuurplas ‘Over de Maas’...

Meer treinen tussen oost en west Nederland vanaf 2022

De verbindingen tussen Nijmegen-Arnhem-Utrecht-Schiphol, en tussen Schiphol-Leiden-Den Haag-Rotterdam worden gereed gemaakt voor een trein die elke tien minuten rijdt. Door nieuwe afspraken met NS...

Schiphol Trade Park eerste business park met Madaster Materialenpaspoort

Als eerste business park ter wereld is Schiphol Trade Park in Hoofddorp, een ontwikkeling van SADC, opgeleverd met een Madaster materialenpaspoort. Aannemer KWS verzorgde...

Introductie Fleyg opritten voor rijplaten

BouwterreinPro start met de Benelux introductie van de Fleyg opritten voor rijplaten, een Zwitsers product. Daarmee worden veel nadelen die verbonden zijn met de...

Duurzaam asfaltonderhoud in Nijmegen

In opdracht van de gemeente Nijmegen wordt door van Gelder asfaltonderhoud uitgevoerd aan diverse wegen binnen de gemeente. Van Gelder mag daarbij experimenteren met...

Tweede tunnelbuis RijnlandRoute gereed

De tweede tunnelbuis voor de RijnlandRoute is klaar! Op 1 septmeber zag tunnelboormachine Gaia na 3,5 maand boren onder de grond weer het daglicht,...

KWS wint onderhoud provinciale wegen Utrecht met ‘schoneluchtplan’

KWS gaat het groot onderhoud aan de Utrechtse provinciale wegen uitvoeren. KWS ontving de definitieve gunning van de provincie Utrecht voor het onderhoudscontract van...