Kampense Scheeresluis gaat virtueel in 3D-informatiemodel

Provincie Overijssel, Tauw en Twinsense360 hebben gezamenlijk gewerkt aan een 3D- informatiemodel van de nieuwe recreatiesluis in Kampen. Daarmee kan de provincie de beheer-...

Zeedijk Eemshaven-Delfzijl officieel ‘dijk veilig’ én aardbevingsbestendig

Sinds 19 december is de zeedijk van 12 kilometer tussen Eemshaven en Delfzijl officieel ‘dijk veilig’ en aardbevingsbestendig. De zeedijk is de eerste in...

Kademuren HHTT opgeleverd aan Havenbedrijf Rotterdam

De kademuren, de steiger en bijbehorende werkzaamheden voor de nieuw te bouwen HES Hartel Tank Terminal (HHTT) zijn op 17 december 2019 opgeleverd aan...

Converge AI-based software voor berekening betonverharding toegepast

Converge heeft software gebouwd dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence of AI) om het verhardingsproces van beton te voorspellen. Daartoe is een...

Overstromingskaarten Nederland geactualiseerd

De overstromingskaarten van Nederland zijn geactualiseerd. Op risicokaart.nl is zichtbaar hoe hoog het water kan komen en hoeveel mensen en bedrijven mogelijk worden getroffen....

Inzet drones bij handhaving rond foutparkeren vrachtwagens

In de zomer van 2019 zijn er op het industrieterrein in Venlo drones ingezet om fout geparkeerde vrachtwagens in beeld te brengen. Dit proefproject...

Van Nieuwenhuizen: half miljard euro voor verkeersveiligheid

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil een half miljard euro beschikbaar stellen voor verkeersveilige infrastructuur. Ze hoopt dat provincies en gemeenten eenzelfde...

Dijkversterking met kunstgrasmatten: bruikbaar idee?

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn onderzoeken uitgevoerd naar nieuwe manieren om dijken te versterken en inzichten op te doen betreffende dijkbekleding. In verschillende projecten...

Tracébesluit brengt wegverbreding A2 Midden-Limburg stap dichterbij

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 9 december het Tracébesluit (TB) voor de verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide ondertekend....

Campagne: rijbanen worden #nietvoorniX afgekruist

Weggebruikers negeren nog steeds massaal rode kruisen. Daarmee is de veiligheid van de weginspecteurs van Rijkswaterstaat, maar ook die van andere hulpverleners, bergers, wegwerkers...

PFAS: met directe ingang meer ruimte voor bouwers en baggeraars

Meer ruimte voor bouwers en baggeraars, op een veilige manier voor onze gezondheid en het milieu. Met dat doel stelt minister Van Veldhoven voor...

Trambaanonderhoud GVB Amsterdam gegund aan KWS

GVB Amsterdam is  een zogenaamde paraplu-overeenkomst voor zes jaar aangegaan met KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard voor ‘civiele werken in en om de trambaan’. De inschrijving van...

Sweco en Heijmans sluiten ‘doorstroming als service–contract’ met Enschede en Almelo

Ingenieursadviesbureau Sweco en Heijmans gaan de komende twintig jaar het verkeersmanagement uitvoeren voor de gemeenten Enschede en Almelo. Met dit contract wordt puur gestuurd op...

Onderzoek Rijk en regio naar Lelylijn

Er komt een onderzoek naar de potentie van de Lelylijn, het doortrekken van het spoortracé Amsterdam-Lelystad naar Groningen, met stations in Emmeloord, Heerenveen en...