zondag, februari 28, 2021

Ballast Nedam en Van Oord gekozen voor aanleg kades Amaliahaven

0
Havenbedrijf Rotterdam heeft de aanleg van zo’n 2,4 kilometer aan kades en grondkeringen in de Prinses Amaliahaven op Maasvlakte II gegund aan het bouwconsortium...

Bruggen over het IJ in leidraad verdere planvorming

0
De komst van bruggen over het IJ is een stap dichterbij gekomen. Onlangs maakte het stadsbestuur van Amsterdam aan dat het eindadvies van de...

Uitvoeringsagenda stadslogistiek: steden bevoorraden zonder CO2-uitstoot

0
Geen uitlaatgassen van vrachtwagens of bedrijfsbusjes meer in de stad. Om dit te realiseren tekenen gemeenten, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris van Veldhoven...

Zeeuws testcentrum getijdenenergie TTC in het slop

0
De bouw van het Tidal Technology Center (TTC) in de spuisluis van de Grevelingendam ligt al sinds juli 2020 stil. Het testcentrum voor waterkrachtturbines...

Hoogwater in Nederland: Rijkswaterstaat bereidt zich voor

0
Rijkwaterstaat bereidt zich voor op een hoogwatergolf op de Rijn. Veel regen en smeltwater van sneeuw in het zuiden van Duitsland en Zwitserland zorgen...

Ontwikkelagenda OV kijkt verder dan corona

0
“Deze coronacrisis gaat voorbij en dan hebben we het openbaar vervoer keihard nodig. We moeten daarom blijven investeren in openbaar vervoer,” zei staatssecretaris Stientje...

RIVM houdt grenswaarden PFAS tegen het licht

0
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat de humane risicogrenzen voor PFAS in bodem, oppervlaktewater en drinkwater opnieuw berekenen. Aanleiding is een nieuwe...

Vakbeurs Aqua Nederland opnieuw een jaar uitgesteld

0
De vakbeurs Aqua Nederland wordt opnieuw uitgesteld. Dat heeft organisator Easyfairs deze week laten weten. De vakbeurs wordt verplaatst naar maart 2022. “Recente ontwikkelingen...

Asfaltrecycling leidt tot uitstoot kankerverwekkend benzeen

0
Bij de productie van duurzaam asfalt uit gerecycled oud asfalt komt vaak de kankerverwekkende stof benzeen vrij. Daardoor overschrijdt een deel van de 35...

Nieuw platform voor afspraken over kabels en leidingen in particuliere grond

0
Netbeheer Nederland (NBNL) en drinkwaterbrancheorganisatie Vewin hebben gezamenlijk het Platform Leg- en ligrechten opgericht. Dat platform gaat ondersteuning bieden bij de totstandkoming van redelijke...

Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland gegund aan Heijmans

0
Het onderhoud aan de vaarwegen in Oost-Nederland wordt de komende vijf jaar uitgevoerd door Heijmans. Het prestatiecontract van Rijkswaterstaat, ter waarde van circa 32...

Kennisalliantie ERTMS gestart

0
Op vrijdag 15 januari heeft ProRail het startschot gegeven voor de Kennisalliantie ERTMS: een innovatief contract met de ingenieursbureaus Arcadis, Movares, Royal HaskoningDHV en...