woensdag, mei 12, 2021

ACM wil met gemeenten uitrol van glasvezel coördineren

Er wordt steeds mee glasvezelkabel uitgerold in Nederland. De komende 5 jaar worden 4 tot 5 miljoen huizen voorzien van glasvezel, dat alom wordt...

Onderzoek: regie op Regionale Mobiliteitsprogramma’s moet beter

0
Er is veel onduidelijkheid over de op te stellen regionale mobiliteitsprogramma’s (RMP's). Deze programma’s moeten de basis vormen voor de reductie van CO2-emissie door...

Drie ‘winnaars’ mogen circulaire viaducten ontwikkelen

0
De onafhankelijke beoordelingscommissie van de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten heeft de namen bekendgemaakt van de drie consortia die zijn geselecteerd voor...

Krachtenbundeling tegen invasieve plantensoorten

0
Gebr. Van Kessel Onderhoud en Weed Free Service bundelen hun expertise en krachten ten behoeve van de bestrijding van invasieve plantensoorten, zoals de Japanse...

Amsterdam-Oost heeft tijdelijk ‘dijkgedicht’

0
Op de Ringdijk in Amsterdam-Oost prijkt sinds 20 april een 500 meter lang ‘dijkgedicht’. Het is geschreven door artiest Sef en door street-artist Daan...

N345 kreeg proefvak met 50 procent hergebruikt asfalt

0
Bij de reconstructie van een deel van de N345 in Gelderland is een proefvak aangelegd met het asfaltmengsel SMA-NL 8G+ met 50 procent gerecycled...

Mogelijk meer zand nodig bij Scheveningen

0
Bij de beoordeling van de waterkering bij Scheveningen merkte het Hoogheemraadschap van Delfland op dat de hoeveelheid zand voor de ‘dijk-in-boulevard’ afneemt. Het heeft...

Arcadisrapport: geen acrylamide aangetroffen bij granulietstort

0
Nieuw onderzoek van Arcadis stelt dat het gestorte granuliet in Over de Maas geen negatieve effecten heeft voor mens en milieu. Er is in...

Instorting van de Grimburgwal: lessons learned

0
Op 1 september 2020 stortte een deel van de kade aan de Grimburgwal in Amsterdam in. De gemeente Amsterdam zette een onderzoeksteam met leden...

IM-SAFE: EU-project voor standaardisatie van constructienormen

0
In Nederland loopt, net als in andere EU-landen, het IM-SAFE-project van stapel. IM-SAFE ontwikkelt nieuwe, geharmoniseerde Europese normen voor monitoring, onderhoud en veiligheid van...

Deltares test dijk van circulaire klei in Deltagoot

0
In de Deltagoot van kennisinstituut test Deltares momenteel een dijk van circulaire klei. In de goot is een dwarsdoorsnede van de dijk op ware...

Nieuwe site Informatiepunt Leefomgeving (Iplo)

0
Op 30 maart is de website Iplo.nl van het Informatiepunt Leefomgeving (Iplo) live gegaan. Deze nieuwe site voor experts beantwoordt vragen over bodem, bouwen,...