zondag, november 28, 2021

ABONNEREN OF ADVERTEREN IN DE INFRASTRUCTUUR

OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen gecombineerd kunnen worden ingezet. De verschillende mediavormen (bijv. magazine in print alsmede digitaal, digitale nieuwsbrief en website) zijn bij uitstek geschikt om elkaar te versterken.

Adverteren Infrastructuur

Creëer zichtbaarheid, goed voor naamsbekendheid, identiteit en autoriteit.

Vacatures

Plaats uw vacature op onze vacaturebank met het grootste bereik binnen de infrastructuur.

Abonneren

Op het magazine (7x per jaar) om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de infrastructuur

Redactionele formule

OTAR stelt alle partijen, betrokken bij de grond-, weg en waterbouw, infrastructuur en mobiliteit, in staat om de ontwikkelingen in deze sector op de voet te volgen. OTAR verschijnt onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB). De kwaliteit van de artikelen wordt bewaakt door de Redactie Advies Commissie van de VIB.

Met exposure in OTAR (zowel in print als digitaal) kiest u voor doelgerichte verspreiding naar inmiddels ruim 10.000 professionals op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. De lezers zijn managers en beslissers binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers, Rijkswaterstaat, ProRail, overheidsinstellingen als provincies, gemeenten en waterschappen, betrokken bij infra- en civiele projecten in Nederland en België.

Opname persberichten

Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar redactie@otar.nl

OTAR Digitaal

Naast de vertrouwde vorm in print (oplage 3.500 exemplaren) verschijnt OTAR tevens in digitale vorm, voorzien van diverse extra’s als bijvoorbeeld videobeelden, achtergrondinformatie en ook de mogelijkheid om uw uiting te verrijken met een rechtstreekse link naar uw website (à €95,- per link). Er is sprake van een actieve benadering van de doelgroep en u verhoogt de interactie met de lezers. Met één klik belanden zij op een door u geselecteerde pagina.

Toegevoegde waarde

We streven naar een gestructureerde invulling van uw publiciteitsuitingen. Met mogelijkheden tot:
• Redactionele content.
• Advertentie-uitingen.
• Diverse rechtstreekse links (in OTAR Digitaal).
• Redactionele berichtgeving via de digitale nieuwsbrief naar
ruim 10.000 professionals.
• Arbeidsmarktcommunicatie (in het blad) en het opnemen
van vacatures (op www.otar.nl).
• Publicatie van nieuwsberichten en bannering op www.otar.nl.

Doelgroep

adverteren infrastructuur
adverteren infrastructuur

Algemene informatie

Bladmanagement en advertentieverkoop:
AcquiMedia, Dordrecht
Henno Ploeg, tel. 0184481045, henno@otar.nl
Bo Oppe, tel. 0184481046, bo@otar.nl
Sam de Jager, tel. 0184481047, sam@otar.nl

Hoofdredacteur:
Jos van Maarschalkerweerd, redactie@otar.nl

Verschijningsfrequentie:
7x per jaar, zowel in print als digitaal
en een tweewekelijkse nieuwsbrief.

Oplage:
OTAR in Print 3.500 exemplaren/ OTAR Digitaal bereikt inmiddels ruim 10.000 professionals op het gebied van infrastructuur en mobiliteit.

Jaarabonnement:
OTAR Digitaal €52,50 per jaar (excl. BTW)
OTAR in Print €84,50 per jaar (excl. BTW, binnen NL) (+ digitale versie gratis)

Via derden €57,- resp. €89,- per jaar (excl. BTW)
Tarief binnen Europa €125,- per jaar

Verschijningsdata

* Definitieve invulling onder voorbehoud. OTAR werkt niet met themanummers, maar aan genoemde onderwerpen zal nadrukkelijk aandacht worden besteed. Verder zal een veelvoud van onderwerpen de revue passeren als bijv. Smart Mobility / Innovatieve contractvormen / Duurzaamheid / Parkeren / Incident Management / Verlichting. Veelal wordt ingespeeld op de actualiteit.

Nummer Verschijnt Onderwerpen*
Nr 1 26 februari Assetmanagement, sensortechnologie en monitoring. De rol van data en software
Nr 2 16 april Smart Mobility & Verkeer, kathodische bescherming. Intertraffic Amsterdam
Nr 3 28 mei Hoogwaterbescherming en Waterbouw, solide sluizen, sterke dijken, veilige kusten en droge voeten
Nr 4 9 juli Tunneltechnologie/-problematiek, ondergronds bouwen, funderingstechnieken, Geotechniek en constructieve veiligheid van kunstwerken
Nr 5 17 september Riolering, sleufloze technieken. Hout, Biobased in de GWW
Nr 6 5 november Beton, Circulaire economie. Arbeidsmarkt en profilering
Nr 7 17 december Trends en innovatie special. Asfalt in ontwikkeling