Oproep infrabedrijven aan gemeenten: houd lokale investeringen op peil

De bouwsector wordt al maanden disproportioneel geraakt door problemen met stikstof en PFAS. Projecten zijn stilgevallen en de vergunningverlening hapert. Uit een enquête die...

VNG, IPO en UVW scharen zich achter jaar uitstel voor Omgevingswet

Zoals al werd verwacht is de invoering van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat maakte minister Ollongren (Binnenlandse Zaken)...

VNG vraagt Staten-Generaal om aanpassing besluit Wkb

De VNG verzoekt de Eerste en Tweede Kamer de minister te manen het besluit over de Wet op de kwaliteitsborging aan te passen voordat...

ProRail wordt omgevormd, ondanks negatief advies Raad van State

Spoorbeheerder ProRail wordt met ingang van 1 januari 2021 van een BV omgevormd naar een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Een wetsvoorstel daarvoor is op 17...