vrijdag, juli 1, 2022
portefeuilles

Nieuwe bewindslieden IenW hebben portefeuilles verdeeld

0
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft twee nieuwe bewindslieden aan het roer. Minister Mark Harbers (VVD) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) vonden het...
Corridor A1 - Luchtfoto van de aansluiting van de A30 op de A1 bij Barneveld

Regio’s luiden noodklok: “Code Rood voor Corridor A1”

0
Door dichtslibben van de Corridor A1 verslechtert de bereikbaarheid van Midden- en Oost-Nederland in de komende jaren. Dat geldt zowel voor vervoer over de...
Veerse Gatdam en windmolens. Informatiepunt Leefomgeving (Iplo)

Nieuwe site Informatiepunt Leefomgeving (Iplo)

Op 30 maart is de website Iplo.nl van het Informatiepunt Leefomgeving (Iplo) live gegaan. Deze nieuwe site voor experts beantwoordt vragen over bodem, bouwen,...
omgevingswet controversieel

Provincies: ‘Omgevingswet niet controversieel verklaren’

0
Wat de gezamenlijke provincies betreft blijft snelle invoering van de Omgevingswet gewenst. Het InterProviciaal Overleg (IPO) heeft, nu het kabinet is gevallen, de Tweede...

Aannemers bouw en infra willen compensatie voor quarantaineverzuim in mkb

0
Mkb-aannemers in bouw en infra vinden dat het kabinet moet terugkomen op zijn besluit loondoorbetaling bij quarantaineverzuim niet te compenseren. Het kabinet geeft aan...

Bouwend Nederland: ‘Infrasector nog onvoldoende geholpen met stikstofaanpak kabinet’

0
Bouwend Nederland is blij dat er geen natuurvergunning meer nodig is voor bouwactiviteiten in de bouw- en sloopfase. Deze vrijstelling is onderdeel van het...

Prinsjesdag 2020 over infra: vervroegd investeren en klimaatzorg

0
Het kabinet heeft in de begroting 2021 maatregelen opgenomen om de continuïteit van de bouw- en infrasector te garanderen. Het Economisch Instituut voor de...
Onderhandelingsresultaat cao Waterbouw bereikt

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar Tweede Kamer gestuurd

0
Op vrijdag 11 september is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote...

Kamervragen na rekenfout Rijkswaterstaat bij granulietstort

0
Rijkswaterstaat heeft volgens deskundigen een ernstige rekenfout gemaakt bij het berekenen van de risico’s van de stort van granuliet in natuurplas ‘Over de Maas’...

Kabinet wil infraprojecten versnellen en miljoenen investeren

0
Het kabinet wil de door corona geplaagde bouwsector ondersteunen door extra te investeren in (vaar)wegen, spoor en waterkeringen. Minister Van Nieuwenhuizen heeft voor een...