zaterdag, januari 16, 2021

Kabinet wil infraprojecten versnellen en miljoenen investeren

0
Het kabinet wil de door corona geplaagde bouwsector ondersteunen door extra te investeren in (vaar)wegen, spoor en waterkeringen. Minister Van Nieuwenhuizen heeft voor een...

Oproep infrabedrijven aan gemeenten: houd lokale investeringen op peil

0
De bouwsector wordt al maanden disproportioneel geraakt door problemen met stikstof en PFAS. Projecten zijn stilgevallen en de vergunningverlening hapert. Uit een enquête die...

VNG, IPO en UVW scharen zich achter jaar uitstel voor Omgevingswet

0
Zoals al werd verwacht is de invoering van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat maakte minister Ollongren (Binnenlandse Zaken)...

VNG vraagt Staten-Generaal om aanpassing besluit Wkb

0
De VNG verzoekt de Eerste en Tweede Kamer de minister te manen het besluit over de Wet op de kwaliteitsborging aan te passen voordat...

Bestuurlijke top ministerie IenW werkt thuis vanwege corona

0
De minister Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven zullen in ieder geval tot 24 maart thuis werken. Beide ministers hebben onlangs een ontmoeting...

ProRail wordt omgevormd, ondanks negatief advies Raad van State

0
Spoorbeheerder ProRail wordt met ingang van 1 januari 2021 van een BV omgevormd naar een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Een wetsvoorstel daarvoor is op 17...

ILT herkent zich niet in NRC-artikel over druk vanuit ministerie

0
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) herkent zich niet in het beeld dat op 9 februari in NRC Handelsblad werd geschetst over het document...