maandag, november 28, 2022
consortium Grensmaas

Onderzoek Algemene Rekenkamer naar aanpak waterveiligheid IenW

0
De Algemene Rekenkamer is een onderzoek gestart om te kijken in hoeverre het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in zijn beleid voor het versterken...
rijksbegroting - Prinsjesdag-koffertje tegen achtergrond van rivier met spoorbrug

Rijksbegroting: € 12,9 miljard naar infrastructuur in 2023

0
Op dinsdag 20 september - Prinsjesdag - heeft het kabinet de rijksbegroting voor 2023 gepresenteerd. Daarin is € 12,9 miljard uitgetrokken om Nederland bereikbaar,...
nieuwbouw in polders

Kamer wil een kader voor nieuwbouw in polders

De Tweede Kamer wil snel meer duidelijkheid over de invulling van het beginsel ‘water en bodem sturend’ en een kader voor nieuwbouw in polders....
€ 1,2 miljard - foto wegenaanleg

€ 1,2 miljard voor infrastructuur om woningbouw te faciliteren

Het kabinet heeft voor de komende 10 jaar € 7,5 miljard beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties. De ministeries van...
schone auto's - foto auto aan laadpaal in parkeergarage

Gemeenten mogen schone auto’s parkeerkorting geven vanaf 2023

Het kabinet wil gemeenten toestaan om vanaf 2023 lagere parkeertarieven te rekenen voor schone auto’s. Het moet dan om auto’s gaan die uitsluitend op...

Nederlands-Belgische samenwerking voor duurzame infrastructuur

Bijna 80 Nederlandse bedrijven en organisaties hebben medio mei in België deelgenomen aan de handelsmissie duurzame infrastructuur en circulaire bouw. Ondernemers, kennisinstellingen, steden en...
Nationaal Water Programma - foto rivier met stuwensemble

Nationaal Water Programma 2022 – 2027 naar de Kamer

De Rijksoverheid heeft het Nationaal Water Programma (NWP) 2022-2027 vastgesteld en op 18 maart naar de Tweede Kamer verstuurd. Het NWP beschrijft de hoofdlijnen...
Omgevingswet

Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

0
De invoering van de Omgevingswet wordt met ten minste drie maanden en mogelijk zelfs zes maanden uitgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke...
portefeuilles

Nieuwe bewindslieden IenW hebben portefeuilles verdeeld

0
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft twee nieuwe bewindslieden aan het roer. Minister Mark Harbers (VVD) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) vonden het...
Corridor A1 - Luchtfoto van de aansluiting van de A30 op de A1 bij Barneveld

Regio’s luiden noodklok: “Code Rood voor Corridor A1”

0
Door dichtslibben van de Corridor A1 verslechtert de bereikbaarheid van Midden- en Oost-Nederland in de komende jaren. Dat geldt zowel voor vervoer over de...