Stikstof blijft aanpak grote infraprojecten in de weg staan

De aanpak van grote fileknooppunten in Nederland, die door de stikstofproblematiek dreigt stil te vallen, blijkt moeilijker vlot te trekken dan Den Haag in...

Product Category Rules voor Nederlandse asfaltmengsels

In opdracht van het Asfalt Impulsproject 'Aantoonbaar Duurzaam Asfalt' zijn Product Category Rules (PCR-NL) ontwikkeld. Ze bevatten specifieke rekenregels voor milieuprofielen (LCA's) van asfaltproducten...

Duurzaam asfaltonderhoud in Nijmegen

In opdracht van de gemeente Nijmegen wordt door van Gelder asfaltonderhoud uitgevoerd aan diverse wegen binnen de gemeente. Van Gelder mag daarbij experimenteren met...

Tweede tunnelbuis RijnlandRoute gereed

De tweede tunnelbuis voor de RijnlandRoute is klaar! Op 1 septmeber zag tunnelboormachine Gaia na 3,5 maand boren onder de grond weer het daglicht,...

KWS wint onderhoud provinciale wegen Utrecht met ‘schoneluchtplan’

KWS gaat het groot onderhoud aan de Utrechtse provinciale wegen uitvoeren. KWS ontving de definitieve gunning van de provincie Utrecht voor het onderhoudscontract van...

Verkenning wijst uit: Renovatie van geleiderails haalbaar

De renovatie van geleiderails (vangrails) kan op een verantwoorde manier in de praktijk worden gebracht. Renoveren en opnieuw gebruiken geeft een aanzienlijke winst voor...

Kap van duizenden bomen langs A9 gaat niet door

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer laten weten dat de kap van duizenden bomen langs de A9 bij...

Veel kansen voor CO2-reductie door aanpassen wegontwerp

Hoe kan je uitstoot van CO2 reduceren door wegen anders te ontwerpen? Arthur ter Weeme, directeur van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur...

Speed pedelecs vaak lang voor rood licht

Het blijft hoofdbrekens kosten: de plaats van de speed pedelec in het verkeer. Recent onderzoek wijst uit dat fietsers met supersnelle fiets vaak minutenlang...

De ‘transitie’ zit erop: Rijkswaterstaat heeft maximumsnelheidsborden vervangen

Rijkswaterstaat is klaar met het aanpassen van de verkeersborden langs alle snelwegen in Nederland. Sinds 16 maart geldt in heel Nederland tussen 06.00 uur...