zondag, juni 4, 2023

NIEUWS

Vervanging viaduct A16 in Rotterdam gestart

De werkzaamheden om het viaduct in de A16 over de Hoofdweg (s109) in Rotterdam te vervangen zijn gestart. Sinds mei 2022 wordt het viaduct...

PERSBERICHTEN

Heijmans krijgt predicaat Koninklijk bij 100-jarig jubileum

Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander heeft Heijmans het recht verleend om voortaan het predicaat Koninklijk te gebruiken. Dat is op 3 juni bekendgemaakt in...

Accreditatie Normec Groen Agro Control: analyse PFAS in grond en water

Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Dit blijkt uit recent onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en...

PERSONALIA

Hendrik de Haan en Bianca Seekles in RvB van TBI

De Raad van Commissarissen van techniek-, bouw- en infraconcern TBI draagt Hendrik de Haan en Bianca Seekles voor als nieuwe leden van de Raad...

Koninklijke onderscheidingen Infrastructuur en Waterstaat

De traditionele lintjesregen op de dag voor Koningsdag is ook neergedaald in het domein Infrastructuur en Waterstaat. Nederlanders die zich verdienstelijk hebben gemaakt in...