vrijdag, juli 1, 2022
Zeesluis IJmuiden

‘Zeesluis IJmuiden toont beperkingen van fixed-pricecontracten’

0
We mogen trots zijn op de eind januari door koning Willem-Alexander geopende Zeesluis IJmuiden, stelt Kees Klap, voormalig waterbouwer en leidinggevende bij Rijkswaterstaat. “Maar...
rijksuitgaven

Onderzoek KiM: rijksuitgaven aan verkeer en vervoer sinds 2008 gedaald

0
Tussen 2008 en 2019 zijn de rijksuitgaven aan verkeer en vervoer gedaald, terwijl de totale overheidsuitgaven stegen. Ook de inkomsten uit belastingen specifiek voor...
GWW-sector - foto wegenbouw

Omzet GWW-sector in 2021 Q3 daalt voor vierde kwartaal op rij

0
In het derde kwartaal van 2021 zag de grond-, weg- en waterbouwsector zijn omzet dalen, voor het vierde achtereenvolgende kwartaal. Het omzetverlies over het...
Heijmans

Heijmans verwacht beter operationeel resultaat 2021

0
Het operationeel resultaat van bouwonderneming Heijmans stijgt naar verwachting met minimaal 20 procent t.o.v. 2020, bij een vergelijkbare omzet. Ook op netto-basis verwacht Heijmans...
aanbestedingsregels

Algemene Rekenkamer: ‘Rijkswaterstaat leeft aanbestedingsregels niet goed na’

0
Rijkswaterstaat leeft de aanbestedingsregels onvoldoende na. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het ‘Verantwoordingsonderzoek Ministerie van IenW’, dat onderdeel is van het jaarverslag 2020....
trein tijdens stop op station

Coronasteun aan de ov-sector voor heel 2021

0
Het Rijk heeft de financiële coronasteun aan de ov-sector voor het hele jaar 2021 gegarandeerd. In februari werd al coronasteun tot en met september...
deltacommissaris kredietstatus

Deltacommissaris maakt zich zorgen over behoud Nederlandse kredietstatus

0
Er is een kans dat internationale kredietbeoordelaars over enkele jaren de Nederlandse kredietstatus verlagen, omdat ons land te weinig investeert in aanpassingen aan het...

Zeeuws testcentrum getijdenenergie TTC in het slop

0
De bouw van het Tidal Technology Center (TTC) in de spuisluis van de Grevelingendam ligt al sinds juli 2020 stil. Het testcentrum voor waterkrachtturbines...

Zes infraprojecten dingen mee naar bijdrage Groeifonds

0
Zes infraprojecten maken kans op een bijdrage in de eerste ronde uit het Nationaal Groeifonds, in de volksmond bekend als het ‘Wobke Wiebesfonds’. Het...

Eerste publiek-private snelweg overgedragen aan Rijkswaterstaat

0
Na een concessieperiode van achttien jaar is het A59-tracé tussen Rosmalen en Geffen overgedragen aan Rijkswaterstaat. Het betreft het eerste stuk snelweg dat in...