maandag, januari 17, 2022

Zeeuws testcentrum getijdenenergie TTC in het slop

0
De bouw van het Tidal Technology Center (TTC) in de spuisluis van de Grevelingendam ligt al sinds juli 2020 stil. Het testcentrum voor waterkrachtturbines...

Zes infraprojecten dingen mee naar bijdrage Groeifonds

0
Zes infraprojecten maken kans op een bijdrage in de eerste ronde uit het Nationaal Groeifonds, in de volksmond bekend als het ‘Wobke Wiebesfonds’. Het...

Eerste publiek-private snelweg overgedragen aan Rijkswaterstaat

0
Na een concessieperiode van achttien jaar is het A59-tracé tussen Rosmalen en Geffen overgedragen aan Rijkswaterstaat. Het betreft het eerste stuk snelweg dat in...

Veel bouwbedrijven zien werk stilvallen door corona

0
Ruim een derde van de bouw- en infrabedrijven zien werkzaamheden stilvallen door de coronamaatregelen. Dit is met name het geval als de opdrachten komen...

Spoorgoederenvervoer blijkt relatief duur

0
De gemiddelde bedrijfseconomische kosten van het spoorgoederenvervoer per tonkm zijn hoger dan die van een groot binnenvaart- of duwvaartschip en vergelijkbaar met die van...

Raamovereenkomst SWECO, Arcadis en Royal HaskoningDHV met NS

0
Sweco, Arcadis en Royal HaskoningDHV zijn door NS geselecteerd als vaste partners voor haar ingenieursdiensten. Zij leveren de komende jaren adviesdiensten voor diverse (ver)bouwprojecten...

Aannemers positief over kabinetsplannen voor ondernemerssteun

0
De eerste grote stappen van het kabinet om ondernemers in de coronacrisis te ondersteunen met een noodpakket, komen goed over bij de Stichting AFNL-NOA,...