donderdag, mei 19, 2022
water en bodem - IPCC-rapport februari 2022

‘Maak water en bodem leidend bij ruimtelijke plannen’

Klimaatverandering heeft zeer ingrijpende gevolgen, die niet onbeperkt op te vangen zijn met aanpassingen. Dat stelt het nieuwe IPCC-rapport dat het klimaatpanel van de...
Pannerdensch Kanaal - foto van een krib

Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal opgestart

Aannemer Ploegam is gestart met de voorbereidingen om 35 kribben en 5 oevers in het Pannerdensch Kanaal te verlagen. Opdrachtgever Rijkswaterstaat vergroot hiermee de...
Lekdijk

Veiligheid Lekdijk blijft onderwerp van discussie

0
Volgens het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is het nog onzeker of de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer veilig is. In een advies dat was...
dijkversterking Gorinchem

West-Betuwe: grondruil voor dijkversterking

0
Zeven agrariërs in de gemeente West-Betuwe hebben de afgelopen maanden samen ongeveer 20 hectare landbouwgrond geruild. Waterschap Rivierenland kan hierdoor versneld – dat wil...
Waddenzee

Grootschalige proef voor onderwaternatuur Waddenzee

0
Op de Groningse Lauwersmeerdijk aan de Waddenzee wordt de komende drie jaar getest hoe de onderwaternatuur bij de voet van de dijk het best...
stuwcomplex Soestwetering

Duurzame renovatie stuwcomplex Soestwetering gereed

0
Het stuwcomplex Soestwetering in Wijhe is duurzaam gerenoveerd. Het stuwcomplex in het gebied tussen het Overijssels kanaal en de Holterberg was verouderd en is...
Noord-Holland - foto van de Grote Sluis in Hoorn

Versterking 7 sluizen in Noord-Holland gestart

0
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Friso Civiel en TAUW zijn gestart met de realisatie van het project ‘Versterking 7 kunstwerken in Noord-Holland’. Deze sluizen langs...
consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas wil snel aan de slag met waterveiligheid

0
Het consortium Grensmaas wil samen met het Rijk, de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de Zuid-Limburgse Maasgemeenten snel aan de slag met nieuwe...
Kapitein Rooiboskanaal

Definitief einde Middensluis en Kapitein Rooiboskanaal in Terneuzen

0
Op 1 oktober wordt de Middensluis in Terneuzen buiten gebruik gesteld. Vervolgens zal aannemer Sassevaart de sluis slopen om ruimte te maken voor de...

Van Hattum en Blankevoort bouwt anti-verziltingsconstructie bij Zeesluis IJmuiden

0
De aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort gaat in het Binnenspuikanaal in IJmuiden een constructie bouwen om toename van verzilting van het Noordzeekanaal tegen te...