omgevingswet controversieel

Wat de gezamenlijke provincies betreft blijft snelle invoering van de Omgevingswet gewenst. Het InterProviciaal Overleg (IPO) heeft, nu het kabinet is gevallen, de Tweede en Eerste Kamer opgeroepen om het Koninklijk Besluit over de inwerkingtreding niet controversieel te verklaren.

De werkprocessen  van de provincies zijn ingericht op inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022. Uitstel leidt tot onzekerheid en meerkosten, aldus de provincies, terwijl alle noodzakelijke wetgeving door het parlement is aangenomen en ook grotendeels al gepubliceerd in het Staatsblad.
Ook de Unie van Waterschappen heeft kenbaar gemaakt graag vast te houden aan invoering per 1 januari 2022.

Omgevingswet
De Omgevingswet voorziet in duidelijke en eenvoudige regels voor inwoners en ondernemers, kortere procedures voor vergunningverlening, meer lokale afwegingsruimte en meer samenhang in het beleid voor de fysieke leefomgeving. Dit is cruciaal en noodzakelijk voor de opgaven waar de provincies op dit moment voor staan, waaronder woningbouw, energietransitie en klimaatadaptatie.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De invoering van de wet gaat gepaard met een forse digitaliseringsopgave: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarvoor worden flinke investeringen gevraagd. Het digitale stelsel werkt nog niet zoals beoogd, zoals het rapport van het Bureau ICT-toetsing (BIT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken in oktober 2020 stelde. De provincies hebben er echter vertrouwen in dat er, ook wanneer het DSO per 2022 nog niet optimaal werkt, wel een werkbare oplossing zal zijn, en dat zij samen met het Rijk,  Unie van Waterschappen en VNG tot een werkbare praktijk kunnen komen.

Zie hier meer artikelen over het onderwerp ‘omgevingswet’