Westerscheldetunnel tolvrij
Foto: westerscheldetunnel.nl

Het besluit van de Tweede Kamer om de Westerscheldetunnel versneld tolvrij te maken, is in Zeeland met gejuich ontvangen. Maar het is niet een kwestie van simpelweg de slagbomen openen.

Dat maakte de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas de dag na het unanieme Kamerbesluit al duidelijk in een gesprek met het Radio 1 Journaal: “Het is een prachtig resultaat van een jarenlange lobby die we gevoerd hebben, maar er is tijd nodig om de tunnel ook daadwerkelijk te maken. Eerst moeten we de effecten in kaart brengen. Een tolvrije tunnel zal een aanzuigend effect hebben. Er zal meer verkeer komen en dat heeft effect op de verkeersstromen en de luchtkwaliteit.”

Mogelijk mitigerende maatregelen

De aangenomen Kamermotie spreekt van ‘uiterlijk 2025’ voor het tolvrij maken voor motoren en personenauto’s (vrachtverkeer mogelijk later) en dat acht Van der Maas zeker haalbaar. “Wellicht kan het zelfs eerder. Maar we moeten wel een aantal zaken nog goed regelen. Allereerst moeten we in gesprek met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, over de voorwaarden die Den Haag stelt. Omdat het tolvrij maken van de tunnel zal leiden tot meer verkeer, moeten we ook samen met het ministerie kijken of er mitigerende maatregelen nodig zijn.”

Arbeidsplaatsen

Ook moet volgens de gedeputeerde de impact van het besluit op de Westerscheldetunnel NV worden duidelijk gemaakt. “Er werken veel mensen voor die NV”, stelt Van der Maas. “Een groot deel daarvan zal er kunnen blijven werken, bijvoorbeeld degenen die zich met maintenance bezig houden, maar mogelijk moeten er ook mensen afvloeien.”

Financiën

In de door de Kamer aangenomen motie staat dat het geld dat nodig is om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken, deels uit het Nationaal Groeifonds moet worden gehaald. Daarnaast wordt een ‘redelijke bijdrage’ gevraagd van de provincie Zeeland. Daarover wil Van der Maas ook snel in gesprek met de minister, zei hij bij Omroep Zeeland: “Want in de afgelopen 19 jaar hebben wij een forse bijdrage geleverd. Dus Zeeland heeft dat al gedaan en wij hebben twee onderzoeken die we in opdracht van het ministerie moeten uitvoeren, zelf betaald. En onze middelen zijn beperkt.” Van der Maas vraagt begrip in Den Haag voor de financiële situatie in Zeeland: “We zitten niet ruim bij kas.”