Waterdoorlatende en hittestress reducerende trottoirtegel wint innovatieprijs

Deelnemers aan de RIONEDdag op 6 februari hebben de ZOAK klinker van TileSystems uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2020. De klinkers en tegels van gerecycled...

ProRail onderzoekt problemen Willemsspoortunnel

ProRail stelt een onderzoek in naar de problemen die zich in de eerste week van februari manifesteerden bij inspectie in de Rotterdamse Willemsspoortunnel. ProRail...

Commotie over verondieping natuurplas Alphen met granuliet

Naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla is commotie ontstaan rond de verondieping van de waterplas Over de Maas bij Alphen, door...

KWS en Boskalis Nederland maken dijk Texel veiliger

De Combinatie Tessel (Boskalis Nederland en KWS) heeft eind januari  de méér dan 17 kilometer versterkte dijk op Texel vandaag overgedragen aan opdrachtgever Hoogheemraadschap...

Havenbedrijf Rotterdam sluit zich aan bij Green Deal duurzame gww

Met het ondertekenen van de Green Deal Duurzaam GWW heeft Havenbedrijf Rotterdam zich op 30 januari gecommitteerd aan een gww-aanpak die ervoor moet zorgen...
Gaia tunnelboormachine Rijnlandroute

Tunnelboor Gaia aangekomen in ontvangstschacht RijnlandRoute

Tunnelboormachine Gaia heeft de eerste van twee tunnelbuizen in de Rijnlandroute geboord. Na 2.250 meter te hebben geboord vanaf het startpunt bij de A4,...
Maasdeltatunnel Zuidover november 2019

1 februari: Fietsrondleiding bouw Blankenburgverbinding

Rijkswaterstaat en bouwconsortium BAAK organiseren weer fietsrondleidingen langs het werkterrein van de Blankenburgverbinding in Vlaardingen. Deze rondleidingen vinden op zaterdag 1 februari 2020 plaats. De...

Croonwolter&dros zet nieuwe stap in virtueel testen en trainen tunnelbeheer

Croonwolter&dros heeft voor de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel een virtuele trainingsomgeving gebouwd, waarin tot in detail de werking van en gebeurtenissen in de tunnel...

PerceelTool helpt bij tegengaan wateroverlast en droogte

Regenwater slim afvoeren op eigen of projectterrein is door de klimaatverandering steeds meer nodig. Denk aan een laagte in het terrein tegen wateroverlast door...

ACM keurt tarieven en voorwaarden dienstvoorzieningen Valleilijn goed

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft goedkeuring verleend aan de tarieven en voorwaarden die spoorbeheerder ProRail en andere ondernemingen hanteren voor het gebruik...