donderdag, mei 26, 2022
dijkversterking Gorinchem

350 Miljoen voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

0
De Graaf Reinaldalliantie, een samenwerkingsverband van Waterschap Rivierenland met de aannemers Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel, heeft 350 miljoen euro...
zand Scheveningen

Mogelijk meer zand nodig bij Scheveningen

0
Bij de beoordeling van de waterkering bij Scheveningen merkte het Hoogheemraadschap van Delfland op dat de hoeveelheid zand voor de ‘dijk-in-boulevard’ afneemt. Het heeft...

Proeven met grofzandbarrière succesvol afgerond

0
De afgelopen maanden hebben drie aannemerscombinaties in opdracht van Waterschap Rivierenland en het Hoogwaterbeschermingsprogramma proeven gedaan met een nieuwe techniek voor dijkversterking: de grofzandbarrière....
OpenIJ sluisdeuren Zeesluis IJmuiden

Sluisdeuren kanaalzijde Zeesluis IJmuiden geplaatst

0
Aannemersconsortium OpenIJ heeft twee sluisdeuren van Zeesluis IJmuiden op hun plaats aan de kanaalzijde gebracht. Gedurende een vierdaagse operatie zijn de stalen operationele deur...
Overdrachtsmoment: projectmanager oberhandigt symbolische sleutel aan bestuurder van het waterschap

Mijlpaal versterking Markermeerdijken: nieuwe inlaat Scharwoude

0
De eerste mijlpaal van de versterking van de Markermeerdijken is een feit: op maandag 15 maart is de nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge in...
Damen Verolme

Blankenburgverbinding gebruikt droogdok Damen Verolme

0
De tunnelelementen van de Blankenburgverbinding zullen worden  gebouwd in het droogdok van Damen Verolme Rotterdam. Tot deze aanpassing is besloten om de impact van...

Zicht op de Maas behouden dankzij glaspanelen in Limburgse dijk

0
Van den Herik en Strukton Civiel brachten 24 en 25 november een glazen kering aan bij de dijk in het Limburgse Neer. Hierdoor zijn...

Stuw Linne weer operationeel

0
De stuw in Linne is sinds 6 november weer operationeel. De opgelopen schade door twee losgeslagen duwbakken tijdens een storm begin 2020 is verholpen...

Vertraging renovatie Afsluitdijk duurt langer dan verwacht

0
Waar een jaar geleden nog werd gedacht dat een rekenfout in het ontwerp voor de nieuwe spuisluizen in de Afsluitdijk zou leiden tot een...

Opwaardering Twentekanalen gegund aan Van Oord, Hakkers en Beens

0
De bouwcombinatie Van Oord-Hakkers-Beens gaat de laatste fase van de verruiming van de Twentekanalen uitvoeren. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen die op...