Minister Van Nieuwenhuizen opent versterkte Houtribdijk

De versterkte Houtribdijk en het nieuwe natuurgebied Trintelzand zijn maandag 22 juni officieel opgeleverd door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens...

Tijdelijke dam voor inspectie en herstel schade stuw Linne

Rijkswaterstaat bouwt een tijdelijke breuksteendam om de schade aan stuw Linne goed in beeld te brengen. De dam zorgt er tegelijk voor dat de...

Aannemerscombinatie Mourik-Dynniq gaat stuw Linne repareren

De combinatie Mourik-Dynniq in Echt gaat de stuw in Linne herstellen. De stuw beschadigde 10 februari 2020 tijdens de storm Ciara toen twee lege...

Langste prefab voorgespannen brugliggers ter wereld gemonteerd

Op 11 en 12 juni zijn de langste prefab voorgespannen liggers ter wereld geplaatst voor de nieuwe brug over de haven in het Limburgse...

Onderzoek faalmechanisme piping Waddenzeekust

Deltares voert in samenwerking met Wetterskip Fryslân en Fugro onderzoek uit naar het faalmechanisme piping aan de Friese Waddenzeekust. Het onderzoek is onderdeel van...

Inzet op natuur én dijkversterking aan de Friese Waddenzeekust

Wetterskip Fryslân gaat de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool en het Lauwersmeer versterken. De dijk voldoet niet overal meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Over een...

Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd

De hoge waterafvoeren in de Maas en de daarbij behorende hoge stroomsnelheden bemoeilijken de bouw van een tijdelijke breuksteendam, die daar wordt aangelegd om...

Extra dam en droge bouwput voor herstel stuw Linne

Voor het herstel van stuw Linne is Rijkswaterstaat op 14 april 2020 gestart met de bouw van een dam benedenstrooms van de stuw. Samen...

Stuw Linne weer operationeel

De stuw in Linne is sinds 6 november weer operationeel. De opgelopen schade door twee losgeslagen duwbakken tijdens een storm begin 2020 is verholpen...