SWOV-rapport: Zeven kenmerken van veilige fietsroutes

veilige fietsroutes - foto rood gemarkeerde fietsstrook

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft een onderzoeksrapportage gepubliceerd met kenmerken van veilige fietsroutes. Met het rapport ‘Veilige fietsroutes’ kunnen wegbeheerders bestaande fietsroutes veiliger maken, een veilige route aantrekkelijker maken en een nieuwe fietsroute veilig aanleggen.

Een veilige fietsroute zorgt voor zo weinig mogelijk blootstelling aan verkeersonveiligheid en vermijdt conflicten met gemotoriseerd verkeer. Onderzoeker Sarah Gebhard op de SWOV-site: “Op lokaal niveau en op het niveau van wegontwerp weten we al aardig wat over hoe je een weg veiliger voor de fietser kunt inrichten. Maar op netwerk- en routeniveau is daar veel minder over bekend. Daar hebben we met dit rapport verandering in willen brengen. We zijn hierbij uitgegaan van de veiligheidskenmerken zoals die voor routes voor gemotoriseerd verkeer gelden. Die hebben we iets aangepast en toepasbaar gemaakt voor fietsroutes.”

De zeven kenmerken

1) Zo veel mogelijk over solitaire fietspaden
2) Zo min mogelijk kruispunten
3) Zo min mogelijk gebiedsontsluitingswegen zonder vrijliggend fietspad
4) Zo min mogelijk links afslaan
5) Zo min mogelijk overgangen en onderbrekingen
6) Zo kort mogelijke routelengte
7) Zo kort mogelijke reistijd

Daarnaast is het mogelijk veiliger om grote stromen doorgaand (en vermoedelijk sneller) fietsverkeer te scheiden van de ‘verblijvende’ en meest kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen.

Aan de hand van deze kenmerken kunnen wegbeheerders bepalen hoe en waar maatregelen genomen moeten worden fietsroutes veilig aan te leggen of bestaande routes veiliger te maken. Voorbeelden van maatregelen zijn het aanleggen van solitaire fietspaden of het ongelijkvloers maken van een kruispunt.

Rapport

Veilige fietsroutes – Zeven kenmerken die een fietsroute veilig maken
Auteurs: S.E. Gebhard, W.A.M. Weijermars, T. Uijtdewilligen, A. Dijkstra

>  Het rapport is te downloaden van de SWOV-site

veilige fietsroutes