Wintertijd gepaard met groter ongevalsrisico

In de nacht van 24 op 25 oktober is de klok een uur teruggezet: de wintertijd gaat is weer ingegaan. SWOV, het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, analyseerde eerder of dit verschijnsel effect heeft op de verkeersveiligheid. Het onderzoek is gedaan aan de hand van een grafische analyse van gegevens (ongevallen, slachtoffers en mobiliteit) voor alle tijdstippen van de dag en alle dagen van het jaar, over enkele decennia. De resultaten staan in het rapport ‘De relatie tussen het ingaan van de wintertijd en het aantal verkeersslachtoffers’.

De overgang naar de wintertijd gaat gepaard met een groter ongevalsrisico. Dit heeft echter niet te maken met vermoeidheid, maar met de plotselinge overgang van een avondspits in het licht naar een avondspits in het donker. Vooral voetgangers en fietsers, maar ook automobilisten lopen in het donker een groter risico.

>  Het onderzoeksrapport is te downloaden vanaf de SWOV-site