Verkeersveiligheid van Rijkswegen 2020 in kaart gebracht

Rijkswegen 2020 - luchtfoto van de A15 bij Gorinchem

In het monitoringsrapport ‘Veilig over Rijkswegen 2020 – deel A, Landelijk beeld’ is de verkeersveiligheid van rijkswegen in beeld gebracht. Het onderzoek dat aan het rapport voorafging is uitgevoerd door Sweco en Arcadis, in opdracht van Rijkswaterstaat. De rapportage heeft vooral betrekking op de effecten van de gereduceerde maximumsnelheid.

De onderzoekers benadrukken dat de bevindingen in hun context moeten worden gelezen. In 2020 is de maximumsnelheid op snelwegen overdag van 130 km/u teruggebracht naar 100 km/u. Nagenoeg tegelijkertijd werd een gedeeltelijke lockdown van kracht die geruime tijd duurde. Ook in de rest van het jaar was de verkeersintensiteit aanzienlijk lager dan voorheen vanwege de coronapandemie. Het effect van de verlaagde maximumsnelheid moet wel tegen die achtergrond geïnterpreteerd worden.

Onderzoeksresultaten

  • Het aantal files daalde (over het hele jaar genomen) met 71%. Daarmee trad ook een sterke daling op van vooral kopstaart-ongevallen.
  • Het aantal ongevallen met slachtoffers op rijkswegen daalde 30% ten opzichte van 2019. Die daling is groter dan de afname in gereden kilometers (22%).
  • De verlaging van de snelheidslimiet leidde een daling van de gereden snelheid overdag. Die ging op wegen waar voorheen 130 en 120 km/u als limiet gold van 117/114 km/u naar 104 km/u.
  • Op autosnelwegen waar de limiet overdag verlaagd is naar 100 km/u is het aantal slachtofferongevallen van 16-3 t/m 31-12 tussen 06.00 en 19.00 gedaald met 56%. Op autosnelwegen zonder verlaging van de snelheidslimiet is dit 31%. Het is aannemelijk dat de afname in gereden snelheden als gevolg van de snelheidslimietverlaging heeft bijgedragen aan de vermindering van het aantal slachtofferongevallen.
  • Op autosnelwegen waar overdag de snelheidslimiet was aangepast, daalde het aantal slachtofferongevallen ‘s avonds en ’s nachts met 29%. Op de autosnelwegen zonder daling van de limiet was dit 13%. Hoewel de maatregel alleen overdag geldt, daalde de snelheid ’s avonds en ’s nachts ook.

>  Hier leest u het volledige monitoringsrapport