hergebruikt asfalt
De aanleg van het proefvak met voor de helft hergebruikt asfalt (foto: KWS Infra).

Bij de reconstructie van een deel van de N345 in Gelderland is een proefvak aangelegd met het asfaltmengsel SMA-NL 8G+ met 50 procent gerecycled asfalt. Het proefvak is half april aangelegd door KWS Infra Zwolle, dat ook de rest van de wegreconstructie voor zijn rekening neemt. Door voor de helft hergebruikt asfalt toe te passen, zou de CO₂-uitstoot op dit project met ruim 36 procent moeten dalen.

Het 600 meter lange proefvak wordt de komende tijd door KWS en de provincie Gelderland gemonitord voor verdere productontwikkeling. Het voorstel voor de aanleg van het proefvak komt van KWS en het vond bij de provincie een gewillig oor. De pilot past namelijk binnen de duurzaamheidsstrategie van Gelderland.

Recycling niet zonder problemen
Eerder dit jaar kwam de asfaltrecycling nog onder vuur te liggen, toen bekend werd dat bij de productie van duurzaam asfalt uit gerecycled oud asfalt vaak de kankerverwekkende stof benzeen vrijkomt. Daardoor overschrijdt een deel van de 35 asfaltfabrieken in Nederland de uitstootnorm. Samen met lokale overheden, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW), onderdeel van Bouwend Nederland, sinds 2017 onderzoek naar de benzeenuitstoot. Als er geen oplossing voor wordt gevonden, zal de minister mogelijk de regels aanpassen. Stoppen met het hergebruik van asfalt (al of niet tijdelijk) willen betrokken partijen niet. Oud asfalt is namelijk een cruciaal onderdeel van de asfaltproductie en belangrijk voor een circulaire economie. Daarnaast zegt de VBW dat berekeningen van een ingenieursbureau aantonen dat het omgevingsrisico verwaarloosbaar is.

Groot onderhoud en verkeersveiligheid
In opdracht van de provincie Gelderland reconstrueert KWS Infra Zwolle zo’n 6,8 kilometer van de N345. Naast groot onderhoud, waarbij de weg wordt voorzien van een nieuwe laag asfalt, wordt een aantal maatregelen toegepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. Om de overlastduur voor de omgeving zo kort mogelijk te houden, wordt de uitvoering in een zo kort mogelijke periode gedaan. Volgens planning wordt het werk al eind april opgeleverd. In dit project zit onder meer de reconstructie van ‘de kom van Gietelo’. Op dat gedeelte van het traject wordt de snelheid door middel van een nieuwe inrichting en snelheidsremmende maatregelen teruggebracht van 80 naar 50 km per uur. Daarnaast worden ook twee rotondes voorzien van nieuw asfalt en betonverhardingen.