KWS legt de infrastructuur aan op bedrijventerrein Schiphol Trade Park (foto: KWS).

Op bedrijventerrein Schiphol Trade Park is KWS Infra Amsterdam-Utrecht op 1 maart begonnen met het aanleggen van de infrastructuur voor het bereikbaar maken van de te realiseren kavels. KWS had eerder al de circulaire hoofdinfrastructuur op het bedrijventerrein aangelegd.

De werkzaamheden die KWS gaat uitvoeren, sluiten aan bij de ambitie die gebiedsontwikkelaar Schiphol Area Development Company (SADC) heeft voor Schiphol Trade Park, namelijk het ontwikkelen van het meest circulaire en duurzame bedrijventerrein van Europa. Het gebruik van circulaire, biobased bestrating als tegels, klinkers en banden moet in dat licht worden bezien. Ook wordt duurzaam asfalt geproduceerd in het HERA-System van KWS. De indirecte verhittingsmethode in dit systeem zorgt ervoor dat asfalt vijf keer vaker kan worden gerecycled en dat de uitstoot van emissies tijdens de asfaltproductie aanzienlijk lager is dan bij traditionele asfaltcentrales.

Materialenpaspoort
Het eerste project, de aanleg van de circulaire hoofdinfrastructuur, werd opgeleverd met het Madaster Materialenpaspoort, als eerste business park ter wereld. In deze database zijn de identiteit van een bouwwerk, object of kunstwerk en de onderliggende materialen opgeslagen, met als doel het zorgvuldig gebruik van grondstoffen te stimuleren en daardoor afval en verspilling tegen te gaan. Het tweede project bestaat onder andere uit de aanleg van de riolering, aanleg van een persriool, het plaatsen van diverse duikers, het voorbereiden van nutstracés (inclusief diverse mantelbuispakketten en zinkerconstructies), het aanleggen van de fundering en al het straat- en asfaltwerk. Volgens planning wordt het werk in oktober dit jaar opgeleverd.