De Prolock kunststof damwanden van Profextru worden nu nog voor 95 procent uit hergebruikt kunststof gemaakt, maar op termijn hopelijk voor de volle 100 procent (foto: Oost NL).

De Prolock kunststof damwanden van Profextru uit Hardenberg worden tot op heden voor 95 procent uit hergebruikt kunststof gemaakt, de toplaag bestaat nog uit niet-gerecycled plastic. Met ondersteuning van de Subsidieregeling Ketensamenwerking Circulaire Kunststoffen gaat het bedrijf samen met de gemeente Hardenberg en de grondstoffenleverancier ook de laatste 5 procent circulair produceren.

De toplaag van de damwanden, die dijken en oevers beschermen tegen erosie en verzakking, moet aan specifieke veiligheidskenmerken voldoen, omdat microplastics niet in het water terecht mogen komen. Daarom vervaardigt Profextru die laag nog uit zogeheten ‘virgin’ PVC. Dergelijke ‘maagdelijke’ kunststoffen zijn gemaakt van fossiele grondstoffen. De damwandproducent wil nu toewerken naar een 100 procent circulair product, geheel in lijn met het overheidsbeleid dat gericht is op een circulaire economie.

Nieuwe coating
“Het nieuw te ontwikkelen scherm moet minimaal gelijkwaardig zijn qua kwaliteit én mag evenals aan het huidige scherm geen emissie of microplastic afgeven”, legt Lute Slotman, productiemanager van Profextru uit. Binnen het project wordt een nieuwe coating ontwikkeld van gerecycled materiaal, die in het productieproces in Hardenberg wordt geïmplementeerd en uitgetest. Vervolgens wordt het nieuwe product op locatie in Hardenberg of omgeving geplaatst en worden analyses van de kwaliteit en duurzaamheid gemaakt.

Helft van de kosten gesubsidieerd
“Doordat we samenwerken met de afnemer, in dit geval de gemeente Harderberg, en onze leverancier, kunnen we op een efficiënte manier innoveren. De subsidie dekt ongeveer 50 procent van de kosten en is daarmee een welkome katalysator”, aldus Slotman.

P>Act
De samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de provincies Overijssel en Gelderland de regionale economie helpt te versterken. Daarvoor is onder meer het project P>Act in het leven geroepen. Martijn Kerssen, projectmanager Circulaire Economie bij Oost NL, legt uit: “Door dit soort uitdagingen vanuit de keten aan te pakken, kunnen bedrijven grote stappen zetten in duurzaamheid. Met het project P>act zetten we de partijen bij elkaar en dagen we hen uit in oplossingen te denken.”

Nieuwe circulaire kunststofketens
Samen met InnovationQuarter en de provincies Overijssel en Zuid-Holland is Oost NL trekker van P>Act. P>Act brengt ketens van bedrijven, overheden, innovators/startups en kennisinstellingen samen in actie rondom de ambitieuze doelstellingen van de nationale Transitie Agenda Kunststoffen en het Plastic Pact. Op deze manier ontstaan nieuwe circulaire kunststofketens. P>Act versnelt de transitie naar een circulaire kunststofketen door initiatieven ondersteuning te bieden zich te ontwikkelen en op te schalen.

Subsidieregeling
Deze samenwerking is goedgekeurd voor de ‘Subsidie Ketensamenwerking circulaire kunststoffen’. De subsidie, beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel, is bedoeld voor een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal drie, niet in een groep verbonden, rechtspersonen uit de kunststoffenindustrie (thermoplasten, thermoharders en elastomeren). Twee van de van de drie ketenpartijen moeten een vestiging in Overijssel hebben.