Ruim 35 procent van het asfalt dat in Nederland op de wegen wordt aangebracht bestaat uit gerecycled oud asfalt. Het is daarmee een cruciaal onderdeel van de asfaltproductie en belangrijk voor een circulaire economie (foto: Rijkswaterstaat / Jan Wessels).

Bij de productie van duurzaam asfalt uit gerecycled oud asfalt komt vaak de kankerverwekkende stof benzeen vrij. Daardoor overschrijdt een deel van de 35 asfaltfabrieken in Nederland de uitstootnorm. De Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) bevestigt dat na berichtgeving in Trouw. De asfaltindustrie geeft aan nog niet te begrijpen waarom er bij de recycling benzeen vrijkomt.

Samen met lokale overheden, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet de VBW, onderdeel van Bouwend Nederland, sinds 2017 onderzoek naar de uitstoot van benzeen. Uit een inventarisatie bij tien centrales blijkt dat circa twee derde van de metingen boven de norm uitkomt. Soms is de overschrijding zelfs tien keer hoger dan de norm, blijkt uit een niet openbaar rapport dat de krant in handen heeft.

Nog geen maatregelen genomen
Het benzeen wordt met name uitgestoten bij de productie van duurzaam asfalt, wanneer oud asfalt wordt gerecycled. Dit asfaltgranulaat zit verwerkt in 35 tot 40 procent van de 8 miljoen ton die ieder jaar in Nederland wordt geproduceerd. Omdat de asfaltindustrie nog niet begrijpt waarom er benzeen bij de recycling vrijkomt, zijn er nog geen maatregelen getroffen om de uitstoot te verminderen. Toch zijn de, soms forse, overschrijdingen van de norm al sinds 2017 bekend bij de industrie. De norm voor het overschrijden van de uitstoot ligt nu op 1 mg/m3 en is in 2016 ingevoerd. De centrales kregen tot 1 januari 2019 de tijd om aan de norm te voldoen, maar volgens het artikel in Trouw wordt er door lokale overheden nauwelijks gehandhaafd.

Ministerie denkt aan veranderen regels
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is sinds 2018 op de hoogte van het probleem. Als er geen oplossing voor wordt gevonden, zal de minister mogelijk de regels aanpassen. ‘Als uit onafhankelijk onderzoek komt vast te staan dat de asfaltcentrales deze algemene norm onmogelijk kunnen halen, kan het ministerie voor hen “in het uiterste geval” een specifieke soepelere normering instellen, meldt het ministerie’, zo schrijft Trouw.

Tijdelijk moratorium geen optie
“We hadden dit allang opgelost willen hebben”, zegt Ron Wesseling, manager van de VBW, in Trouw. “Door de complexiteit is het niet haalbaar gebleken om het sneller te doen. Een grote frustratie van ons allemaal.” Tijdelijk stoppen met het hergebruik van asfalt willen betrokken partijen niet. Oud asfalt is namelijk een cruciaal onderdeel van de asfaltproductie en belangrijk voor een circulaire economie. Daarnaast zegt de VBW dat berekeningen van een ingenieursbureau aantonen dat het omgevingsrisico verwaarloosbaar is.