Zonnepark
Er is voor gekozen om de zonnepanelen met drijvers op water te leggen, in plaats van op stalen frames op het maaiveld (illustratie: provincie Zuid-Holland).

De provincie Zuid-Holland heeft besloten om binnen het project Rijnlandroute een zonnepark met energieopslag in knooppunt Hofvliet te realiseren. Het zonnepark zal ongeveer driekwart van de benodigde energie voor de nieuwe N434 gaan opleveren. Daarmee wordt invulling gegeven aan de provinciale ambitie om de infrastructuur energiezuiniger te maken en tegelijkertijd de benodigde energie duurzaam op te wekken.

De zonnepanelen zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot in een periode van 25 jaar met ruim 20.000 ton afneemt. De opbrengst van de bijna 4600 zonnepanelen wordt geschat op ruim 1,5 miljoen kWh per jaar. De N434 (inclusief de Corbulotunnel) gaat jaarlijks ongeveer 2 miljoen kWh aan elektriciteit verbruiken, voor onder andere ventilatie, verlichting en diverse andere installaties in de tunnel. Door dit zonnepark aan te leggen kan dus ongeveer 75 procent van het energieverbruik van de N434 lokaal worden opgewekt. Eén van de andere innovaties die wordt toegepast om energie te besparen, is het verlichten van de inritten van de tunnel met Solar Optic Fiber. Dat zijn glasvezel lenzen die licht opvangen en meedraaien met de zon.

Flow-batterijen
Om een deel van de opgewekte energie op te slaan, worden flow-batterijen gebruikt. Dit zijn speciale batterijen met een extra lange levensduur die het overschot aan opgewekte stroom van overdag opslaan om ’s nachts weer te gebruiken voor het verlichten van de tunnel. Ook wordt de stroom gebruikt voor diverse andere installaties.

Afbouw salderingsregeling
Grootschalige energieopslag in combinatie met lokale duurzame opwekking is nu nog volop in ontwikkeling. Op dit moment wordt nog niet veel met energieopslag gewerkt. Zeker niet in deze omvang, omdat de exploitant van zonnepanelen de opbrengsten (overdag) nu nog mag salderen met het gebruik op een ander moment (meestal ’s nachts). Deze salderingsregeling wordt door het Rijk afgebouwd tussen 2023 en 2031. Daarmee wordt het steeds interessanter om de overdag geproduceerde energie, die niet meteen gebruikt kan worden, zelf op te slaan. Door dit principe nu toe te passen bij de Rijnlandroute kan deze techniek verder worden ontwikkeld. De uitvoering en het onderhoud van het zonnepark zal door aannemer Comol5 worden gedaan. Voor het zonnepark moeten eerst nog de benodigde procedures worden doorlopen.

Inpassing met drijvende panelen
Een zonnepaneelveld is goed landschappelijk inpasbaar in knooppunt Hofvliet. Op deze locatie passen bijna 4600 panelen van 2 m2 per stuk. In overleg met een landschapsarchitect is gekozen om de panelen met drijvers op water te leggen, in plaats van op stalen frames op het maaiveld. Het voordeel is dat de panelen hierdoor laag en zoveel mogelijk uit het zicht in het landschap liggen. Ook hoeft er niet gemaaid te worden tussen de panelen. Verder is gekozen voor een oost-west oriëntatie, omdat de zon draait is zo de opbrengst van energie meer verspreid over de dag.