Corbulotunnel
De containers met de tunneltechnische installaties zijn volgens een vast stramien het dienstgebouw in gehesen (foto: Comol5).

In de week voor Pinksteren week heeft Comol5 de eerste tunneltechnische installaties (TTI) geplaatst in het dienstgebouw van de Corbulotunnel in Leiden. Het gaat om 54 verschillende installaties die zorgen voor de verlichting, camera’s, noodtelefoons en het brandmeldsysteem. De installaties, opgebouwd in totaal 26 modules (containers), zijn op de testlocatie in Eindhoven opgebouwd en getest.

Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros, VINCI Construction Grands Projets en DEME Infra Marine Contractors. De geboorde Corbulotunnel maakt deel uit van het megaproject Rijnlandroute, een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg moet verkeersknelpunten oplossen en zorgen voor doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. In opdracht van de provincie Zuid-Holland is Comol5 verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Comol5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

Kinderziektes
Speciaal voor het transport van de TTI-modules van Eindhoven naar Leiden zijn deze modules stof- en waterdicht verpakt. Eenmaal ter plekke zijn ze volgens een vast stramien het dienstgebouw in gehesen. Door de tunneltechnische installaties van tevoren modulair op te bouwen, zijn kinderziektes al op de testlocatie eruit gehaald en dat scheelt volgens Comol5 nu veel tijd. Met deze modulaire werkwijze worden de testwerkzaamheden in de tunnel beperkt tot voornamelijk fysieke testen, die ook daadwerkelijk pas in de tunnel kunnen plaatsvinden.

‘Stapje verder gegaan’
Benjamin Mooijaart, projectmanager VTTI Comol5, is trots op deze bijzondere mijlpaal: “Een eis van de opdrachtgever was dat alle TTI’s twee jaar voor opening getest moesten zijn. Met deze manier van werken zijn we daarin nog een stapje verder gegaan.” Piet Jansen, projectleider TTI Provincie Zuid-Holland beaamt dat: “Onze strategie uit 2015 om twee jaar voor openstelling geteste systemen naar de Corbulotunnel te brengen, is geslaagd. We hebben alles op papier beoordeeld en in Eindhoven getest, en nu is het werkelijkheid.”

Inrichting dienstgebouwen
Momenteel worden 16 van de 26 modules geplaatst in het dienstgebouw aan de oostzijde nabij de A4. De overige tien modules gaan in de zomer naar het dienstgebouw aan de westzijde, nabij de A44. De modules worden van de vrachtwagens het dienstgebouw in gehesen, naar de begane grond en het -1 niveau. Dat moet in een bepaalde volgorde gebeuren. Ook worden er brandwerende wanden tussen geplaatst. Als alles erin zit, kan het dak erop.

Testen op locatie
De volgende stap is het aansluiten van alle bekabeling. De installaties worden met elkaar verbonden via een kabelkoker onder het wegdek, waarbij om de 50 meter nissen zitten met technische kasten. Deze kasten worden verbonden met de dienstgebouwen en met de componenten in de tunnel. Het leggen van al die verbindingen duurt zeker nog een jaar, daarna vindt het testen plaats en wordt de vergunning aangevraagd. Volgens de huidige planning gaat de Corbulotunnel in 2023 open voor verkeer.