‘Shared speed’: nieuwe ontwerpstrategie stedelijke mobiliteit

stedelijke mobiliteit; graphic
Herverdeling van openbare ruimte faciliteert meer sociale interactie | Illustratie: Tom Uyttendaele, Sweco

Een stad zo ontwerpen, dat alle manieren van vervoer gelijkwaardig aan elkaar zijn. Of je nou loopt, fietst, autorijdt of het OV pakt; bij ‘shared speed’ heeft iedereen in de stad evenveel ruimte, ongeacht de snelheid waarmee hij zich beweegt. Gemotoriseerd verkeer speelt niet meer de hoofdrol in de stad. Door deze nieuwe ontwerpstrategie stedelijke mobiliteit, geïntroduceerd door ingenieursadviesbureau Sweco, kunnen bewoners zich vrijer en gezonder bewegen.

In haar nieuwste Urban Insight rapport ‘Healthy options for our streets and cities’ lanceert Sweco ‘shared speed’ als nieuw ontwerpperspectief. Door in de straten te werken met verschillende snelheidsniveaus, voorspellen de Zweedse en Noorse schrijvers van het rapport niet alleen lagere emissies, minder ongevallen en minder stress; stedenbouwkundigen en architecten worden op die manier ook gedwongen om op nieuwe manieren naar de stad te kijken, waarbij dagelijkse voorzieningen dichtbij zijn.

Ruimte voor bewoners
“50 tot 70% van de openbare ruimte in de steden is nu gereserveerd voor gemotoriseerd verkeer. Maar een stad is niet voor auto’s, die is er voor de bewoners. De ruimte die autowegen nu innemen in een stad, biedt zoveel meer mogelijkheden. Het kan ook een ruimte zijn waar geluid, luchtkwaliteit en andere milieurisico’s onder een gezonde drempel worden gehouden, waar straten woonplaatsen worden in plaats van alleen maar door te rijden, en waar auto’s gasten zijn en niet langer de dominante gebruikers van de openbare ruimte,” zegt Susan Groot Jebbink, Sweco’s Business director Gezonde & Veilige stad in een reactie op het rapport.

Buurtschap Te Veld
Een plek in Nederland waar dit principe terug te zien is, is Buurtschap Te Veld in Eindhoven. Sweco ontwikkelde voor deze nieuwe wijk, waar zo’n 670 huurwoningen in het goedkope en middeldure segment in groepjes (‘kamers’) verspreid in het landschap komen te staan, een duurzaam mobiliteitsplan. Milieubewuste vervoersalternatieven krijgen hierin alle ruimte en bewoners zijn zonder privé-auto toch mobiel. Verschillende typen mobiliteitsknooppunten bieden bewoners een breed scala aan mogelijkheden, zoals fietsen, elektrische bromfietsen, aansluitingen op het openbaar vervoer en elektrische deelauto’s. Parkeerruimte is er alleen aan de randen van de kamers. Juist de fiets- en wandelpaden leiden naar de woningen en openbaar vervoervoorzieningen. Auto’s zijn in Buurtschap Te Veld slechts te gast; de wijk is namelijk zo ontworpen dat ze niet meer nodig zijn om de bewoners mobiel te houden.

Urban Insight
‘Healthy options for our streets and cities’ is het eerste in een serie van drie rapporten die Sweco in 2021 publiceert vanuit Urban Insight, dat dit jaar in het teken staat van het thema wellbeing. Urban Insight is het 10-jarige internationale kennisprogramma van Sweco gericht op de uitdagingen in de stad van de toekomst.