Raamovereenkomst SWECO, Arcadis en Royal HaskoningDHV met NS

Den Haag Centraal | Foto: SWECO

Sweco, Arcadis en Royal HaskoningDHV zijn door NS geselecteerd als vaste partners voor haar ingenieursdiensten. Zij leveren de komende jaren adviesdiensten voor diverse (ver)bouwprojecten om Nederland duurzaam bereikbaar te houden en de reiziger een veilige en comfortabele reis te bezorgen.

Het raamcontract heeft een looptijd van twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met drie keer een jaar. Het raamcontract betreft het perceel ‘Algemene Ingenieursdiensten’ van de Europese aanbesteding ‘Ingenieursdiensten’. Het omvat multidisciplinaire gebouwgerelateerde opgaven op en rondom treinstations en de werkplaatsen in Nederland. De ingenieurs zetten hiervoor hun kennis in op onder meer het gebied van bouwkunde, vastgoed, civiele techniek, elektrotechniek, werktuigbouw, installatietechniek, vergunningen, milieu en railinfrastructuur.

NS wil met deze raamovereenkomst de geselecteerde partijen aansporen snel te reageren op de behoefte vanuit NS en hierin de beste kwaliteit van dienstverlening, optimale personele inzet en samenwerking te realiseren.