Rijkswaterstaat gunt ingenieursdiensten Maasobjecten aan IMPAKT

Maasobjecten aan IMPAKT - luchtfoto van de sluis en stuw bij Belfeld
Sluis en stuw Belfeld | Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gunt de ingenieursdiensten voor de bediening en besturing van Maasobjecten aan IMPAKT. Dat is een samenwerkingsverband tussen Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz. Met de Maasobjecten wordt het stelsel van stuwen en sluizen, een uitlaatwerk, een brug en een bediencentrale in de Maas en bijbehorende kanalen aangeduid. Tezamen houden die objecten de rivier bevaarbaar en zorgen zij voor regulering van het waterpeil.

Maasobjecten | Kaart: Rijkswaterstaat
Renovatie

Een groot aantal mechanische  aandrijfinstallaties in de Maasobjecten naderen het einde van hun levensduur. Ook voor de ict-systemen die de bediening regelen is dat het geval. Rijkswaterstaat gaat deze onderdelen daarom binnen afzienbare tijd renoveren.
Daartoe wordt eerst een inventarisatie gemaakt van de werkzaamheden.

Na modernisering van de automatiseringssystemen en de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties zorgen voor vergroting van de betrouwbaarheid. Ook de beveiligings- en monitoringsapparatuur op de objecten krijgt een opknapbeurt. Tot die apparatuur horen de camera’s, sensoren, afsluitbomen, oproepinstallaties en scheepvaartseinen.

Planuitwerking en inventarisatie

Rijkswaterstaat en IMPAKT Ingenieursbureau stellen gezamenlijk voor elk object vast welke ingrepen nodig zijn. De partijen plannen de uitvoering, met hinderbeperking als aandachtspunt, zij inventariseren welke vergunningen nodig zijn en zij maken een referentie-ontwerp. Na deze inventarisatie volgt besluitvorming over de aanpak, de voorbereiding en aanbesteding van het uitvoeringscontract.

Overige maatregelen

Naast renovatie van de bedienings- en besturingssystemen van de Maasobjecten, plant Rijkswaterstaat ook civieltechnische en werktuigbouwkundige maatregelen aan de Maasstuwen. Omdat dat andere kennis en ervaring vergt, volgt voor dit werk een aparte aanbesteding, die binnenkort start.

> Op de RWS-site leest u meer over het programma Vervanging en Renovatie