Nederlands-Belgische samenwerking voor duurzame infrastructuur

Kansen voor Nederlandse bedrijven in België

Bijna 80 Nederlandse bedrijven en organisaties hebben medio mei in België deelgenomen aan de handelsmissie duurzame infrastructuur en circulaire bouw. Ondernemers, kennisinstellingen, steden en sectororganisaties Nederland en België wisselden ervaringen uit en kwamen tot zaken in de duurzame en circulaire bouwsector.

De totale bouwomzet in Nederland en België wordt gezamenlijk geschat op 130 miljard euro per jaar. De toepassing van circulaire sloop-en bouwmethoden is belangrijk om de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Nederland en België delen de wens om tegen 2050 volledig circulair te zijn.

Programma van de missie

Tijdens de missie is stilgestaan bij grensoverschrijdende samenwerking in de bouwketen, opschalen van circulaire businessmodellen en toepassing van circulaire en biobased materialen in wegen, bruggen en gebouwen. De Nederlandse deelnemers legden diverse bedrijfsbezoeken af in Brussel en Antwerpen. Zo bezochten zij Het Facilitair Bedrijf, de belangrijkste opdrachtgever voor de Vlaamse overheidsgebouwen. Ook uitvoeringsorganisatie Lantis is bezocht, de spil in de uitvoering van de zeer grootschalige Oosterweel-werken in Antwerpen.

Uitwisseling

Voor de Nederlandse infra-bouwbedrijven ging de aandacht in het bijzonder uit naar de uitwisselingsmogelijkheden op het gebied van duurzame infrabouw. Denk hierbij aan circulaire en biobased toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld tunnelbouw, kunstwerkontwerp en -bouw, geluidswallen, bewegwijzering fietspaden, wegdektoepassingen, sanering, projectengineering, (onder)aanneming en omgevingsmanagement. Er is in Nederland veel kennis op dit gebied voorhanden, die nog beter zijn toepassing kan vinden op de Belgische markt. Tijdens de handelsmissie kwamen de deelnemers meer te weten over relevante aanbestedingen en opdrachten die op de korte, middellange en lange termijn worden uitgezet in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overheden als aanjager voor duurzame infrastructuur

De missie stond onder leiding van minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Heijnen benadrukte de stimulans die kan uitgaan van gecoördineerd overheidsoptreden in de renovatie- en vervangingsopgave van beide landen: “Wij kunnen als overheden met circulair aanbesteden echt een boost geven en zo de transitie naar een circulaire economie versnellen.”

BOUW-MIJN

Om het belang van gezamenlijk optreden te onderschrijven is tijdens de misssie in de Handelsbeurs te Antwerpen een Memorandum of Understanding getekend voor het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland project BOUW-MIJN. Dat gebeurde in het bijzijn van minister Schreinemacher en de Vlaamse minister Zuhal Demir (Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme). Dit project zal de circulaire transitie in de bouwsector in Vlaanderen en Nederland versnellen door aandacht te besteden aan circulair slopen, retourlogistiek en materialenregie.