MELODY: onderzoek naar klimaatadaptatie diepe vooroever

diepe vooroever - 3D-afbeelding
Diepe vooroever | Beeld: Johan Damveld - Universiteit Twente

De urgentie om tot een klimaatbestendige (Noordzee)kust te komen is groot. Om die weerbaarheid tegen zeespiegelstijging te realiseren is meer inzicht nodig in de diepe vooroever. Dat is de onderzijde van de kust, waar de zeediepte tussen de circa 8 en 20 meter is. De diepe vooroever is een belangrijke schakel tussen de offshore zeebodem en de kustnabije zone. Het is een belangrijke natuurlijke sedimentbron die bepaalt hoe de kust reageert op de stijging van de zeespiegel. Het onderzoeksvoorstel MELODY: Modeling Lower Shoreface Seabed Dynamics for a Climate-Proof Coast, van onderzoeker Jebbe van der Werf, is gehonereerd door het NWO. Van der Werf is  onderzoeker bij  de Faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente en werkzaam bij kennisinstituut Deltares.

Offshore menselijke activiteiten als vestiging van windmolenparken op zee of zandwinning zijn van invloed op het strand en de duinen. De diepe vooroever speelt een belangrijke rol in hoe die invloeden werken. We weten echter weinig van de processen die zand verplaatsen in de land- en de zeewaartse richting en die samen een subtiel, maar essentieel netto zandtransport opleveren. Hetzelfde geldt voor de intrigerende interacties tussen bodemvormen, zandgolven in het bijzonder.

Dynamiek

Het onderzoeksproject MELODY vergroot het inzicht in de dynamiek van de diepe vooroever. Veldgegevens zijn gecombineerd in te zetten met een aantal nieuwe numerieke modellen. Deze  helpen het kustbeheer om een adequate inschatting te maken van de zeespiegelstijging (en andere  gevolgen van de klimaatverandering). Dat is vanzelfsprekend een basis om vast te stellen welke maatregelen noodzakelijk zijn. En om goede beslissingen te kunnen nemen over geschikte locaties voor offshore zandwinning en windmolenparken. Zo kunnen de genoemde offshore activiteiten op de beste manier samenlopen metde energietransitie..

Zandtransport en morfodynamica

Het project faciliteert fundamenteel onderzoek naar zandtransport en morfodynamica van de kust door twee onderzoekers. Het gebruikt de nieuwe inzichten voor het beantwoorden van praktische vragen rond klimaatverandering en menselijke verstoringen in kustzeeën, de Noordzee in het bijzonder (1 Post-Doc onderzoeker). Er zijn onderzoekers en gebruikers bij betrokken van:

 • Universiteit Twente
 • Deltares
 • Rijkswaterstaat
 • Arcadis
 • Van Oord
 • Primo Marine
 • Royal HaskoningDHV
 • Dienst der Hydrografie
 • Tennet
 • WaterProof
 • Witteveen+Bos

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen honoreerde 6 projecten binnen het Open Technologieprogramma (OTP).

>  Lees hier meer infra-nieuws