De Bundesstrasse 14 doorsnijdt de stad Stuttgart en verdeelt de stad in tweeën. Een miljardenproject moet daar verandering in brengen (foto: Bernd Willer/CC).

Het Groningse architecten- en adviesbureau KAW is door de Duitse stad Stuttgart uitgenodigd voor een prijsvraag voor de radicale herinrichting van de stad, die moet leiden tot minder auto’s in de stad en een duurzamer leefomgeving. Het gaat om een miljardeninvestering waarmee Stuttgart de B14 – een soort snelweg die de stad in tweeën deelt – wil aanpakken.

Het architectenbureau had voor deze opgave eerder al een strategie ontwikkeld, bestaande uit gedeeltelijke overkapping van de weg, betere verbindingen voor fietsers en voetgangers, en verduurzamings- en klimaatbeheersingsmaatregelen. KAW heeft inmiddels een consortium samengesteld met daarin ook NSP Christoph Schonhoff Landschaftsarchitekten Stadtplanner en professor Wolfgang Haller, een Duitse verkeerexpert.

‘Effect zal gigantisch zijn’
Volgens het Groningse architectenbureau zal het effect van de verbinding van de twee delen van de stad ‘gigantisch en veelledig’ zijn. Zo kunnen er nieuwe verbanden gelegd worden, met mogelijk allerlei sociale, fysieke en economische voordelen. Delen van de stad die nu met de rug naar elkaar toe liggen, worden straks met elkaar verbonden. De overlast van geluid en de uitstoot van fijnstof wordt sterk teruggebracht en er ontstaat ruimte op een toplocatie voor nieuwe ontwikkelingen.

Klimaatadaptatie
Met de opbrengsten van de grondverkoop kunnen volgens KAW mooie dingen ontstaan op het gebied van kunst, cultuur en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Door de ingreep wordt het volgens het nieuwe consortium tevens mogelijk de stad beter voor te bereiden op klimaatverandering. Hittestress en wateroverlast zijn door de topografie van Stuttgart belangrijke gegevens om rekening mee te houden. Voor het infrastructurele concept van KAW zijn watermanagement en ecologie dan ook een uitgangspunt.
(tekst loopt door onder de foto)

Met de opbrengsten van grondverkoop zouden mooie dingen kunnen ontstaan op het gebied van kunst, cultuur en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, zoals deze impressie die KAW maakte voor het gebied rond het Staatstheater laat zien (beeld: KAW).

Uitvoerbaar in een drukke stad
Het Groningse architecten- en adviesbureau heeft bovendien een manier gevonden om dit enorme project midden in een drukke stad uitvoerbaar te maken. De oplossing: het beheersen van de risico’s door het geheel op te knippen in kleinere, behapbare projecten. Volgens KAW is het daardoor het project uit te voeren zonder het verkeer stil te hoeven leggen en zonder dat de samenhang verloren gaat.