NWO Perspectief financiert project AmmoniaDrive voor schoon varen

Ammoniak als brandstof voor zwaar transport

AmmoniaDrive - haven met containerschip

Het NWO Perspectief-programma heeft financiering toegekend aan het project AmmoniaDrive, dat de toepassing onderzoekt van ammonia als brandstof voor zwaar transport. Er is dringend behoefte aan alternatieven voor de fossiele brandstoffen om de wereldwijde klimaatverandering te beteugelen. Voor grote schepen en zwaar wegtransport is ammoniak een beloftevolle optie, bruikbaar te maken in een combinatie van brandstofcellen en interne verbrandingsmotoren.

Ammoniakgas heeft een relatief grote energiedichtheid. Daardoor kun je veel energie opslaan in een veel kleiner volume dan in groene waterstof. Het AmmoniaDrive-programma richt zich daarom op de vraag hoe je ammoniak op een energie-efficiënte, schone, betaalbare en veilige manier kunt gebruiken voor verduurzaming van het zware transport. Dat rijdt en vaart nu voornamelijk op milieubelastende diesel en stookolie. AmmoniaDrive heeft de ambitie om wil deze vervuilende uitstoot tot nul te kunnen terugbrengen.

Werkingsprincipe

Onderzoeker en AmmoniaDrive-onderzoeker vertelt op de TU Delft-site: “Wat vernieuwend is aan AmmoniaDrive is ten eerste het gebruik van ammoniak als brandstof en ten tweede de combinatie van een brandstofcel met een hoge temperatuur en een interne verbrandingsmotor. Het idee is om aan één kant van de brandstofcel ammoniak in te voeren en aan de andere kant elektriciteit en waterstof te produceren. De waterstof wordt gebruikt als promotorbrandstof in de verbrandingsmotor om deze geschikt te maken voor de uitdagende verbrandingseigenschappen van ammoniak. […] Mijn persoonlijke wens dat we al in 2050 het duizendste AmmoniaDrive-schip vanuit Nederland zien vertrekken voor zijn eerste reis!”

Consortium AmmoniaDrive

Het interdisciplinair onderzoeksproject AmmoniaDrive staat onder leiding van TU Delft hoogleraar Rudy Negenborn van de afdeling Maritime and Transport Technology (MTT).

  • Deelnemende kennisinstellingen: MARIN, Rijksuniversiteit Groningen, TNO, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente, UvA, Wageningen Marine Research, Wageningen University & Research
  • Bedrijven: Anthony Veder, Boskalis, Bureau Veritas, Circonica, C-Job, Damen, DMO, DNV, Enviu, Progression Ind., Royal IHC, SmartPort, Van Oord, Wärtsilä NL, Yara
  • Andere maatschappelijke partners: Bijlboegfonds

> Bekijk de NWO-video over dit project

NWO-programma Perspectief

Zeven consortia van onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden gaan met een budget van 32 miljoen euro technologische innovaties ontwikkelen voor deze en andere maatschappelijke uitdagingen. Ze hebben binnen het Perspectief-programma van NWO meer dan 22 miljoen euro toegewezen gekregen vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast dragen 117 betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties bijna 10 miljoen euro bij uit eigen middelen. Daarmee kunnen 74 onderzoekers de komende jaren aan de slag.