Onder het asfalt van het fietspad zijn holle Permavoid units geplaatst, die schade door wortelopdruk voorkomen en zorgen voor voldoende zuurstof voor diezelfde boomwortels (foto: KWS Infra).

De renovatie van de Kattenburgerstraat in Amsterdam heeft geleid tot verschillende innovaties, bovengronds maar vooral in de bodem. Daarmee wordt onder andere wortelopdruk voorkomen en zal de straat verschoond blijven van wateroverlast na overvloedige regenval. Bovendien krijgen de bomen in de straat schoon water in tijden van droogte. KWS Infra noemt het een ‘circulair waterbeheerssysteem’.

Groen en met name bomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een stad. Zij laten de temperatuur dalen in de zomer, maken water beter beheersbaar, nemen CO2 op én geven zuurstof af. Met dit gegeven is KWS Infra Amsterdam-Utrecht, in samenwerking met een aantal partners, aan het werk gegaan op de Kattenburgerstraat in Amsterdam. Hier wordt in opdracht van de gemeente Amsterdam gewerkt aan de vernieuwing van Kattenburgerstraat.

Holle units
Naast het creëren van onder andere fiets- en voetpaden, is er ook onder al het asfalt en groen veel werk verricht. Zo heeft KWS Infra onder het asfalt van het fietspad holle Permavoid units geplaatst. Deze units voorkomen schade aan het fietspad veroorzaakt door de groei van de boomwortels en zorgen daarnaast voor voldoende zuurstof voor diezelfde boomwortels.

Waterbeheer
Om in zowel tijden van overlast als droogte het hemelwater beter te kunnen beheersen, zijn er drie proefvakken in de groenstrook ingericht met een Permavoid vloer. Via de Tegra waterkolken van Wavin wordt het eerste grove vuil uit het hemelwater gefilterd. Vervolgens komt dit water samen in de Orifice kolk van Wavin; deze voert de eerste ‘vervuilde’ flush af naar het riool. Het schone water wordt opgeslagen in de Permavoid vloer. In perioden van langdurige droogte kan dit water naar de oppervlakte worden gebracht om zo de bomen en het andere groen van water te voorzien.

Biodiversiteit
Bij hevige buien wordt het overtollige water opgeslagen in de diepere infiltratie-units. Van hieruit wordt het grondwater aangevuld. Door het gebruik van deze innovatie is een circulair waterbeheerssysteem gecreëerd dat volgens KWS Infra bijdraagt aan de biodiversiteit van Amsterdam.

In drie proefvakken in de groenstrook is een Permavoid vloer gelegd, waarin schoon hemelwater wordt opgeslagen. In perioden van langdurige droogte kan dit water de bomen en het andere groen van water voorzien (foto: KWS Infra).