Kleine Sluis in complex IJmuiden voorlopig buiten functie

Kleine Sluis - foto van de sluis met olie-absorbers
De Kleine Sluis in IJmuiden, voorzien van olie-absorbers die de olie opvangen die gelekt is uit de zwetende cilinders. Nu de sluis buiten gebruik is treedt geen lekkage meer op. | Foto Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft de Kleine Sluis in het sluizencomplex van IJmuiden buiten gebruik gesteld. Voorlopig is de sluis niet beschikbaar voor de scheepvaart. Schepen kunnen gebruik maken van de andere sluizen op het complex. Oorzaak van de stremming is een defect aan onderdelen van de sluisdeuren, waardoor er kleine hoeveelheden olie in het oppervlaktewater lekten.

Om de schuiven van de sluis aan te drijven en het waterpeil te reguleren zitten er nivelleercilinders in de sluisdeuren. Op 20 mei lekte één van de cilinders olie, waarop de sluis is gesloten om milieuschade te voorkomen. Nu de sluis buiten gebruik is treedt geen lekkage meer op. De sluisdeuren zijn direct voorzien van olie-absorbers die de olie opvangen die gelekt is uit de zwetende cilinders.

Tijdelijk herstel

Om het probleem definitief op te lossen is vervanging van de cilinders nodig. Omdat dat nogal wat tijd kost, werkt Rijkswaterstaat aan een tijdelijk herstel. Naar verwachting zal de sluis voor eind juni weer in bedrijf kunnen zijn.

Hinder voor de scheepvaart

Het is vooral recreatievaart die De Kleine Sluis gebruikt. Dit waterverkeer kan zolang gebruikmaken van de Zuidersluis. Wel kunnen de wachttijden langer oplopen dan gebruikelijk. De reden daarvan is dat recreatievaart en beroepsvaart om veiligheidsredenen van elkaar gescheiden worden.

Kleine Sluis in het complex IJmuiden

De Kleine Sluis is geopend in 1872. Met zijn lengte van 70 meter, breedte van 12 meten en diepte van5 meter is het de kleinste sluis van het sluizencomplex IJmuiden. Dat complex bestaat verder uit de Zuidersluis, Middensluis, Noordersluis en Zeesluis IJmuiden.