De afgelopen weken zijn er veertien jukken geplaatst (foto: Mourik).

Het einde van de herstelwerkzaamheden aan de stuw Linne is in zicht. De afgelopen weken zijn veertien nieuwe jukken en brugdelen geplaatst en daarmee is de stuw in de basis gereed. “Nu worden de schotten waarmee het water wordt tegengehouden tegen de jukken geplaatst. Daarna worden de tijdelijke dammen rondom de stuw verwijderd en zal de werking van de stuw worden getest. We verwachten de stuw in november in gebruik te nemen”, verklaart een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Voor het afbreken van de tijdelijke dammen in de Maas wordt groot materieel ingezet. Omdat vlakbij de stuw en dus ook op korte afstand van de fietsbrug wordt gewerkt, is het veiligheidsrisico te groot om fietsers en voetgangers toe te laten op de fietsbrug. Net als tijdens de opbouw van de bovenstroomse dam is ook nu de fietsbrug afgesloten, van maandag 21 september tot en met vrijdag 23 oktober.

Droge bouwput
Voor het herstel van stuw Linne is half april ook benedenstrooms van de stuw een dam gebouwd. Deze vormt samen met de tijdelijke dam die eerder bovenstrooms gebouwd werd een bouwput in de Maas rondom de beschadigde stuw. Het water tussen de dammen wordt voortdurend weggepompt waardoor de stuw er veilig kan worden gewerkt. Bij het afslaan van de waterpompen of bij een toename van lekwater in de bouwput is er een signaal te horen zodat de bouwput meteen geëvacueerd kan worden. Zowel de pompen, het lekwater als de dammen worden continu gemonitord om eventuele afwijkingen direct te constateren.

Afvoervoorspellingen
Ook de afvoervoorspellingen van de Maas worden dagelijks nauwlettend gemonitord door Rijkswaterstaat. De tijdelijke dammen worden niet afgebroken bij hoge waterafvoeren en de stuw kan tijdens de herstelwerkzaamheden minder water doorlaten dan normaal. Wanneer sprake is van hoge waterafvoeren, kan Rijkswaterstaat ook nog andere instrumenten inzetten, zoals water vasthouden in stuwpanden bovenstrooms van de stuw Linne of het water via sluizen afvoeren.

Duwbakken veroorzaken schade
Op 10 februari raakte stuw Linne beschadigd door twee duwbakken die tijdens de storm Ciara op drift waren geraakt. In juni werd de reparatie van de stuw voor 12 miljoen euro gegund aan de combinatie Mourik-Dynniq in Echt.