Zeesluis IJmuiden geopend

Fossiele brandstoffen - artist's impression - luchtbeeld
Beeld: archief OTAR - aangeleverd door Port of Amsterdam

Koning Willem-Alexander heeft op 26 januari de Zeesluis IJmuiden officieel geopend. De nieuwe zeesluis is de grootste zeesluis ter wereld: 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep. Hij vervangt de Noordersluis uit 1929. De ingebruikname betekent dat zeeschepen de sluis getijdeonafhankelijk kunnen passeren.

De bouw van de zeesluis heeft vijf jaar geduurd: van 2016 tot 2021. Na de afronding van de bouw in augustus j.l. heeft een test- en oefenperiode plaatsgevonden voor de bedienaars, loodsen, slepers, de vletterlieden en de hulpdiensten.

Opening zonder publiek

Vanwege de beperkende corona-maatregelen vond de openingsceremonie plaats zonder publiek. De openingswoorden van de koning, “Aan al het verkeer in IJmuiden, de deur van Zeesluis IJmuiden is open” werden beantwoord door scheepstoeters van aanwezige vaartuigen. Vervolgens sprak koning Willem-Alexander met vertegenwoordigers van de bouw, bewoners en het havenbedrijf.

Noordersluis nog beschikbaar

De oude Noordersluis blijft nog enkele jaren beschikbaar, volgens planning tot eind 2024. Dan moet de  anti-verziltingsconstructie in het Binnenspuikanaal klaar zijn die nog in aanbouw is. De aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort bouwt die constructie om verdere verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan.

Bouw in beeld

Bekijk hier de Rijkswaterstaat-video over de bouw:

Partners

Het project Zeesluis IJmuiden is een samenwerkingsproject van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam samen met Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. De bouw is gerealiseerd door aannemersconsortium OpenIJ in opdracht van Rijkswaterstaat. Het project wordt medegefinancierd vanuit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie.