Bij de stuw zijn veertien jukken geplaatst (foto: Mourik).

De stuw in Linne is sinds 6 november weer operationeel. De opgelopen schade door twee losgeslagen duwbakken tijdens een storm begin 2020 is verholpen door opdrachtnemers Mourik Infra/Dynniq en Paans Van Oord. Zo zijn er veertien nieuwe jukken en brugdelen geplaatst. Ook zijn de tijdelijke dammen verwijderd. De waterstanden en -afvoeren in de Maas kunnen weer gereguleerd worden met behulp van de gerepareerde stuw.

Op 10 februari dit jaar raakte stuw Linne beschadigd door twee duwbakken die tijdens de storm Ciara op drift waren geraakt. In juni werd de reparatie van de stuw voor 12 miljoen euro gegund aan de combinatie Mourik-Dynniq in Echt.

Megaklus
“De reparatie van stuw Linne was een megaklus waar normaal gesproken alleen al aan voorbereidingstijd een paar jaar mee gemoeid zou zijn. Zo’n herstelkus afronden onder deze tijdsdruk was echt niet gelukt zonder de sublieme samenwerking tussen Rijkswaterstaat en zijn opdrachtnemers Mourik Infra/Dynnic en Paans Van Oord’, vertelt Helle Peeters, projectmanager bij Rijkswaterstaat.

Beschadigde stuw
Door de aanvaring was de stuw niet meer operationeel. Er waren veertien nieuwe jukken nodig. Omdat de stuw gerepareerd moest zijn voor de start van het hoogwaterseizoen op 1 november 2020, werd een omvangrijk herstelplan gemaakt.

Peeters: “Dat leidde ook tot tal van technische uitdagingen. Door het ontwerp van de jukken aan te passen bijvoorbeeld, voldoet de bijna 100-jarige stuw na de renovatie weer aan de huidige norm. De brugdelen zijn ook nieuw ontworpen en is er een 65-tons lierconstructie aangebracht. Doordat de jukken onderling verbonden zijn met kabels, kunnen de jukken met één druk op de knop door de lierconstructie gelijktijdig gestreken én gezet worden.”

Kraan volgt in 2021
De volledige renovatie is nog niet helemaal afgerond. “Zo gaan we nog verder met de bouw van de kraan die wordt gebruikt om de schuiven te bedienen die aan de jukken zijn bevestigd en het water tegenhouden. Deze kraan zal in de zomer van 2021 worden opgeleverd. Na plaatsing daarvan is de renovatie-opgave voor de stuw in Linne volledig gerealiseerd. Tot die tijd wordt de ‘oude’ kraan gebruikt’, verklaart Peeters. “Maar het herstelwerk is klaar en de stuw is weer operationeel. Dus laat de hoge waterafvoeren maar komen!” Als de renovatie volgend jaar is afgerond, kan de stuw volgens Rijkswaterstaat weer mee tot 2035.

Stuw Grave
Het is niet de eerste keer dat een stuw in de Maas zwaar beschadigd raakte door de scheepvaart. Zo raakte de stuw Grave op 29 december 2016 zwaar beschadigd doordat een binnenvaartschip in dichte mist de stuw ramde. Rijkswaterstaat startte 10 januari 2017 met de bouw van de tijdelijke breuksteendam. Deze noodmaatregel zorgde ervoor dat het waterpeil weer op niveau kwam, waardoor scheepvaartverkeer tussen Sambeek en Grave weer mogelijk werd. De werkzaamheden werden in juli 2017 afgerond.