Gemeenten mogen schone auto’s parkeerkorting geven vanaf 2023

schone auto's - foto auto aan laadpaal in parkeergarage

Het kabinet wil gemeenten toestaan om vanaf 2023 lagere parkeertarieven te rekenen voor schone auto’s. Het moet dan om auto’s gaan die uitsluitend op elektriciteit of waterstof rijden. Hybride auto’s worden van de regeling uitgesloten. Het kabinet is van plan om voor dit doel de Gemeentewet aan te passen. Dat  schreef staatssecretaris Heijnen van IenW op 16 juni aan de Tweede Kamer.

Op dit moment rijden bijna 300.000 van de 9 miljoen auto’s en bestelbussen in Nederland volledig emissievrij. In 2030 zijn er dat waarschijnlijk zo’n twee miljoen. Heijnen wil de gemeenten met de vernieuwde wet een extra instrument in hanen geven om te werken aan schone lucht en minder verkeersherrie. Het staat hen niet allen vrij om de tarieven op straat aan te passen; zij kunnen ook de kosten van parkeervergunningen differentiëren. Het is aan elke gemeente apart om te besluiten of zij deze nieuwe optie zullen inzetten, en welke korting zij dan geven aan schone auto’s. Korting bij parkeren langs de weg of op een parkeerterrein is bijvoorbeeld te regelen via parkeerapps, of door een extra optie bij de parkeerautomaat in voeren.

Op naar volledig schoon

De overheid wil het hele Nederlandse wagenpark in 2050 emissievrij hebben. Elektrische auto’s worden snel beter en goedkoper, en overheden investeren flink in laadcapaciteit. Uit onderzoek blijkt dat ook korting op parkeertarieven kan helpen om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken. Een aantal gemeenten heeft bij de totstandkoming van de regelgeving aangegeven belangstelling te hebben voor deze extra mogelijkheid.