Zandsuppletie Texel houdt kust op zijn plaats

Zandsuppletie foto strand Texel

Rijkswaterstaat is gestart met de zandsuppletie op het strand van Texel. Onderwater, op de ondiepe vooroever, vlak voor de kust van Texel-Midden en Texel-Noord was de zandsuppletie al eerder dit jaar begonnen. De strandsuppletie op Texel-Zuidwest duurt tot de zomer, de vooroeversuppleties nog tot uiterlijk 1 maart 2022.
Dit onderhoud houdt de kust van Texel op zijn plaats. Zo is het eiland de komende jaren weer goed beschermd tegen de zee.

Veiligheid voor de strandgebruikers
Het werkterrein waar het zand wordt gestort, het strand tussen paal 9 en 13 is afgesloten voor strandrecreatie. Dat is een veiligheidsmaatregel voor strandgebruikers. Het overige deel van het strand is vrij toegankelijk. Zodra het strand weer veilig te gebruiken is, wordt het weer vrijgegeven voor recreatie. Om de hinder voor strandbezoekers en strandpaviljoens te beperken, sluit Rijkswaterstaat een zo klein mogelijk gebied af. Ook zijn er passeerstroken langs het werkterrein. De rest van het strand is gewoon toegankelijk.
Bijna 5 voetbalstadions vol zand
In totaal wordt 7 miljoen m3 zand van de Noordzeebodem aangebracht op de vooroever en het strand om de kustlijn van Texel weer in topconditie te brengen. Dat is vergelijkbaar met 5 grote voetbalstadions bijna tot aan de nok gevuld met zand. De werkzaamheden gaan dag en nacht door, 7 dagen per week.
Noodzaak kustonderhoud
Ruim een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen en werken miljoenen Nederlanders. Werken aan de bescherming tegen hoogwater en stormvloeden is in Nederland dan ook een blijvende noodzaak. Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat al 30 jaar de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee. Om de kust te onderhouden, gebruikt Rijkswaterstaat jaarlijks gemiddeld 12 miljoen m3 zand.