werkvoorraad
Foto: EIB

De gemiddelde werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw is in mei met drie tiende maand gestegen naar 7,5 maanden. Wel gaven meer dan drie op de vijf bouwbedrijven in mei aan stagnatie te ondervinden in onderhanden werk. Materiaaltekorten waren in de gww de belangrijkste oorzaak voor die stagnatie, gevolgd door een gebrek aan orders.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2022 van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 225 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Gww stijgt, b&u daalt

Zowel in de wegenbouw als in de grond- en waterbouw namen de orderportefeuilles met drie tiende maand toe ten opzichte van april. In de wegenbouw kwam de gemiddelde werkvoorraad uit op 6,7 maanden en in de grond- en waterbouw bedroeg deze 8,6 maanden. Ter vergelijking: de orderportefeuilles in de burgerlijke en utiliteitsbouw zijn met één tiende maand gedaald ten opzichte van april en kwamen uit op 12,1 maanden.

Stagnatie

Per saldo bedroegen de orderportefeuilles in de totale bouwnijverheid in mei 10,6 maanden werk, een stijging van één tiende maand ten opzichte van april. Deze stijging is dus volledig te danken aan de forse toename in de gww-sector. Meer dan drie op de vijf bedrijven gaf in mei aan stagnatie te ondervinden in onderhanden werk. In de b&u was een tekort aan personeel de belangrijkste oorzaak voor stagnatie, gevolgd door materiaaltekorten. In de gww waren materiaaltekorten de belangrijkste oorzaak voor stagnatie, gevolgd door een gebrek aan orders.

Verwachtingen

De productie is in de afgelopen drie maanden bij meer dan 15 procent van de bedrijven toegenomen en bij ongeveer 5 procent van de bedrijven afgenomen. Een kwart van de bedrijven beoordeelde hun orderpositie in mei als groot, terwijl 12 procent van de bedrijven hun orderpositie als klein beoordeelde. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de cijfers van begin dit jaar. Eén op de vijf bedrijven verwacht dat hun personeelsbezetting toeneemt in de komende drie maanden, daartegenover denkt 5 procent van de bedrijven dat deze juist gaat afnemen. Driekwart van de bedrijven verwacht dat prijzen gaan toenemen in de komende drie maanden, minder dan 5 procent van de bedrijven houdt rekening met een prijsdaling.