Ronald Paul, de COO van Havenbedrijf Rotterdam, toont de ondertekende Green Deal (foto: Havenbedrijf Rotterdam).

Met het ondertekenen van de Green Deal Duurzaam GWW heeft Havenbedrijf Rotterdam zich op 30 januari gecommitteerd aan een gww-aanpak die ervoor moet zorgen dat haveninfrastructuur op een duurzamere manier wordt aangelegd en onderhouden. De Green Deal werd ondertekend door Ronald Paul, de COO van Havenbedrijf Rotterdam.

Hiermee voegt het Havenbedrijf zich bij een gezelschap van ruim honderd partijen die duurzaamheidscriteria toepassen in alle fasen van weg- en waterbouwwerkzaamheden, van planvorming en ontwerp tot aanbesteding, uitvoering en onderhoud. Zo kunnen tijdens de ontwerpfases al varianten worden afgewogen voor duurzamere infrastructuur. Daarnaast worden potentiële leveranciers tijdens de uitvraag van aan te besteden werk aangespoord om te werken met materieel dat lage emissies heeft, of met materialen met een lagere milieubelasting, bijvoorbeeld gerecyclede grondstoffen.

Verduurzaming versnellen
Volgens Ronald Paul past het aansluiten bij de Green Deal Duurzaam GWW in de strategie van Havenbedrijf Rotterdam om de verduurzaming in de haven te versnellen: “Dat hebben we in het recente verleden al gedaan bij de uitvoering van grote infrastructurele projecten. Bijvoorbeeld bij het onderhoudscontract voor baggerwerkzaamheden. Zo hebben we een op LNG aangedreven sleephopperzuiger varen in de haven van Rotterdam. Tevens hebben we aannemers uitgedaagd om onderhoudswerk uit te voeren met minder milieubelasting. De instrumenten van de Green Deal Duurzaam GWW hebben we al op een aantal projecten toegepast. Daar gaan we mee door omdat we duurzaam bouwen belangrijk vinden voor de toekomst van de grootste haven van Europa.”