stikstofberekeningen
Foto: Rijkswaterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de verbreding van de N50 bij Kampen voorrang te geven bij het uitvoeren van stikstofberekeningen. Dat blijkt uit antwoorden van minister Harbers op Kamervragen van Wybren van Haga (BVNL). De N50 staat bekend als een levensgevaarlijke weg en verbreding van 2×1 naar 2×2 rijstroken is hard nodig.

Op 19 april kwamen nog een 34-jarige vrouw en haar kind om het leven na botsing met een vrachtwagen. Het was het zoveelste ongeval op deze weg. Volgens minister Harbers staat het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N50 niet voor niets al jaren hoog op de agenda bij zijn ministerie. “Het verschrikkelijke ongeval op dinsdag 19 april 2022 laat deze urgentie opnieuw zien”, aldus de minister. Hij somt een aantal stappen op die inmiddels al zijn gezet om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N50 te verbeteren. Zo is de weg in 2016 tussen Ens en Emmeloord verbreed naar 2×2 rijstroken en is in 2017 een lokaal filebeveiligingssysteem geïnstalleerd. Bovendien is in 2017 afgesproken om de verkeersveiligheid tussen Hattemerbroek en Ramspol te monitoren en is in 2021 multidot-markering aangebracht op het enkelbaans gedeelte van de N50 tussen Kampen en de Ramspolbrug. Hiermee kunnen weggebruikers worden gewaarschuwd tegen onbewuste overschrijding van de middenas.

Maximale rekenafstand

In 2017 is ook de startbeslissing voor het project N50 Kampen – Kampen Zuid genomen, met onder meer de verbreding van het tracé. Dit is één van de projecten die al dicht tegen besluitvorming aan zaten, maar het heeft moeten wachten op besluitvorming over een maximale rekenafstand bij stikstofberekeningen. Volgens het ministerie is de beschikbare capaciteit aan stikstofdeskundigen echter beperkt, waardoor een prioritering van projecten noodzakelijk is. “Momenteel is het ministerie samen met de regionale partners in gesprek over de vaststelling van de prioritering, maar gezien het grote belang van verkeersveiligheid is besloten om prioriteit te geven aan de N50 Kampen – Kampen Zuid”, aldus minister Harbers.

Juridisch houdbaar

Wybren van Haga heeft de minister ook gevraagd of hij van mening is dat het waarborgen van de veiligheid van burgers prioriteit heeft boven het voldoen aan “onrealistische stikstofnormen”, maar Harbers laat zich niet verleiden tot het geven van een waardeoordeel over die stikstofnormen. “Om de verkeersveiligheid uiteindelijk te verbeteren is het van belang om besluiten te nemen die juridisch houdbaar zijn”, stelt hij in zijn antwoord. “Als een besluit niet zorgvuldig genomen wordt, wordt het vernietigd. Hierbij moeten brede afwegingen gemaakt worden. Niet alleen wegprojecten zoals de N50 Kampen – Kampen Zuid, maar ook de landbouw en de woningbouw doen een beroep op dezelfde stikstofruimte.”

Grotere onderzoekslast

Het kabinet bepaalde op 9 juli 2021 om voor alle bronnen die stikstof uitstoten een maximale rekenafstand van 25 kilometer te hanteren. Eerder werd voor stikstofemissiebronnen gerekend met een afstand van vijf kilometer. “Dit betekent dat alle projecten opnieuw stikstofberekeningen moeten uitvoeren. Bovendien hebben projecten nu te maken met een grotere onderzoekslast, omdat sprake is van een ruimere stikstofafstand dan voorheen”, stelt minister Harbers. Ondanks de stikstofproblematiek streeft het kabinet ernaar om zoveel mogelijk werkzaamheden doorgang te laten vinden. De minister zal daarom prioriteren bij welke projecten de rekenmeesters als eerste worden ingezet. Het is volgens Harbers “onvermijdelijk” dat sommige projecten hierdoor in planning naar achter zullen schuiven.