In een nieuw te ontwikkelen stadsdeel van Stockholm moeten alle bewoners op 200 meter van hun huis toegang hebben tot een park (illustratie: Sweco).

De implementatie van klimaatadaptatieplannen in Europa kan worden versneld door klimaatverandering in te zetten als katalysator voor duurzame (her-)ontwikkeling van de stad. Dit stelt Sweco in zijn nieuwe Urban Insight rapport ‘Planning for climate adaptation’. Daarin schetst het ingenieursbureau tien aansprekende voorbeelden van steden die hiermee inmiddels al de nodige ervaring hebben opgedaan, zoals Stockholm.

Door klimaatverandering heeft elke Europese stad steeds vaker te maken met wolkbreuken, overstromingen, hitte en droogte. Steden moeten dus worden aangepast om het voor de inwoners veilig en leefbaar te houden. Toch heeft slechts 26 procent van de Europese steden een klimaatadaptatieplan paraat, stelt Sweco. En zelfs áls steden een adaptatieplan hebben, blijft de implementatie ervan ver achter. Het internationale ingenieursbureau schrijft in zijn rapport ‘Planning for Climate adaptation’ dat dit ook anders kan, door de klimaatverandering niet te zien als uitdaging, maar als kans. Tien in het rapport vermelde steden hebben de klimaatverandering inmiddels als uitdaging omarmd en zetten deze in als katalysator voor duurzame (her-)ontwikkeling van de stad.

Voorbeeld dicht bij huis
Voor een van die voorbeeldsteden hoefde het van oorsprong Zweedse ingenieursbureau niet ver te zoeken. Vanuit een programmatische aanpak is de Zweedse hoofdstad Stockholm klimaatadaptatie gaan vertalen naar de praktijk. Hiervoor zet de gemeente de Green Space Index in. Deze index brengt sociale aspecten, biodiversiteit en klimaatadaptatie samen.

Toegang tot groen op 200 meter
Een voorbeeld is de ontwikkeling van Stockholm Royal Seaport. Dit is het grootste stedelijke ontwikkelingsgebied in Zweden, met minimaal 12.000 nieuwe woningen en 35.000 werkplekken. Dit nieuwe stadsdeel ligt op tien minuten fietsen van het stadscentrum en moet rond 2030 klaar zijn. De gemeenteraad van Stockholm wil dat dit gebied hét model wordt van duurzame stedelijke ontwikkeling. Alle bewoners van de wijk moeten op 200 meter van hun huis toegang hebben tot een park, er wordt 17.000 m2 groene daken gerealiseerd en elke bewoner heeft 8,2 m2 groene oase tot zijn of haar beschikking. Door de inzet van deze Index wordt duidelijk in hoeverre de ambitieus gestelde doelen ook daadwerkelijk worden behaald, of dat er moet worden bijgestuurd.