WSP, Sweco en Westenberg van start in SROK Ingenieursdiensten RWS

WSP, Sweco en Westenberg - foto brug bij zonsondergang
Foto: SWECO Nederland

In de gegunde samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) van Rijkswaterstaat voor ingenieursdiensten zijn WSP, Sweco en Westenberg van start gegaan met perceel 2: Technisch Advies.

De drie partners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van grote integrale projecten en uitdagende vervangingsopgaves waar Rijkswaterstaat de komende jaren voor staat. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen van Rijkswaterstaat: werken aan duurzame gebiedsontwikkeling en in 2030 energieneutraal én circulair werken.

De combinatie WSP, Sweco en Westenberg heeft zowel perceel 1 als perceel 2 gegund gekregen. Waar perceel 1 betrekking had op ‘Planuitwerking en Contractvoorbereiding’, focust perceel 2 op Technisch Advies. Directe toegang tot gespecialiseerde kennis en kunde op 17 technische onderwerpen staat hierin centraal. De kennis van Rijkswaterstaat en de kennis van WSP, Sweco en Westenberg versterken elkaar hierin. Onze vaste onderaannemers, SBE engineering en Twynstra Gudde, leveren hierin ook een belangrijke bijdrage, net zoals onze ‘preferred suppliers’ Nehemia, TASK en Mijnsen. WSP is penvoerder in zowel perceel 1 als 2.

Over WSP

WSP is een wereldwijd opererend advies- en ingenieursbureau met grensverleggende experts die dagelijks werken aan een toekomstbestendige leefomgeving voor veilig en gezond leren, werken, spelen, wonen en groeien. In Nederland zijn 440 medewerkers werkzaam op 9 locaties verspreid over het land. WSP biedt een integraal dienstenpakket op gebied van Bouw, Infra, Energie, Water en Milieu.

Over Sweco

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de duurzame samenlevingen en steden van de toekomst. Samen met klanten en de kennis van 17.500 architecten, ingenieurs en adviseurs creëren we slimme oplossingen voor het stedelijk gebied. Met oog voor de versnellende kracht van digitalisering en het perspectief van een groene en duurzamere samenleving. Sweco is Europa’s grootste architecten- en ingenieursadviesbureau, met een omzet van circa 2 miljard euro en genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

Over Ingenieursbureau Westenberg

Ingenieursbureau Westenberg is een civieltechnisch adviesbureau, gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken. Jaarlijks is Westenberg betrokken bij de instandhouding van circa 15.000 civiele kunstwerken. De kracht schuilt in het ontzorgen van opdrachtgevers. En dat is mensenwerk. Net als goed luisteren, dezelfde taal spreken en kritisch zijn als dat nodig is. Zo helpt Westenberg zijn klanten om de vraag scherp te krijgen en zoeken ze naar de beste, meest duurzame oplossing.