Promotie: Over the dike top

Over the dike top - cover proefschrift

Op 1 april promoveert Vera van Bergeijk aan de Universiteit Twente op haar proefschrift: Over the dike top – Modelling the hydraulic load of overtopping waves including transitions for dike cover erosion.

Met gras begroeide waterkeringen vinden wereldwijd toepassing voor bescherming van laaggelegen gebieden tegen overstromingen. Erosie van gras door overslaande golven is een van de belangrijkste faalmechanismen van deze keringen. Dat kan leiden tot dijkdoorbraak en vervolgens tot overstromingen. Om grasmaterosie door overslaggolven adequaat te kunnen voorspellen zijn nauwkeurige beschrijvingen van de golfoverslagbelasting essentieel.
Daarnaast zijn er een relevante waarnemingen over de locaties waar bovengemiddeld vaan storingen optreden. Plaatsen rond overgangen lijken bijzonder kwetsbaar voor dekkingserosie door overslaande golven. ‘Overgangen’ duiden elke verandering aan in materiaal of geometrie van de dekking.
Het proefschrift van Vera van Bergeijk kwantificeert, door modellering, de hydraulische belasting van overslaande golven op de kam en de landwaartse helling van met gras begroeide waterkeringen met overgangen.

Beïnvloeding overslagbelasting

Dit proefschrift toont de beïnvloeding van de overslagbelasting wordt door overgangen en afwijkingen langs het dijkprofiel. Om de hydraulische belasting van overslaande golven langs het dijkprofiel te berekenen, zijn een analytisch model, een numeriek model en praktische belastingformuleringen ontwikkeld. Het effect van overgangen op de hydraulische belasting is gekwantificeerd. Met de tools die in deze studie zijn ontwikkeld kan dat effect worden betrokken in bestaande erosiemodellen. Dit instrumentarium maakt nauwkeuriger berekeningen mogelijk van de hydraulische belasting, de bedekkingserosie en de faalkans. Dat opent de weg naar verbetering van het ontwerp en de beoordeling van met gras begroeide dijken met en zonder overgangen.

Belang van een goede grasmat

De onderzoeksresultaten laten zien dat algemene geometrische overgangen een grotere impact hebben op de hydraulische belasting dan overgangen van het dekseltype. Een voorbeeld van een geometrische overgang is een beschadiging van de grasmat. Uit dit onderzoek blijkt dat schade de faalkans kan vergroten met een factor 100. Dat onderstreept het belang van een goede grasmat om de waterkering te beschermen tegen bezwijken.

Over the dike top

  • Promotie ir. Vera van Bergeijk: vrijdag 1 april 2022, 14:30 – 15:30 u (te volgen via livestream)
  • Titel proefschrift: Over the dike top – Modelling the hydraulic load of overtopping waves including transitions for dike cover erosion
  • Promotor: prof.dr. S.J.M.H. Hulscher