Prinses Margriettunnel
Foto: Rijkswaterstaat

Voor het herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure is het nodig dat de hele fundering van de tunnel wordt vernieuwd en versterkt. Op donderdag 15 juni wordt gestart met de werkzaamheden. Daarnaast worden ook de tunnelwanden steviger verankerd. Het complete herstel zal naar verwachting een jaar duren.

Uit onderzoek blijkt dat in meerdere tunneldelen trekpalen zijn bezweken. Zonder herstelmaatregelen kunnen is de veiligheid van de tunnel voor de langere termijn niet te garanderen. De hele fundering moet daarom worden vernieuwd en versterkt en de tunnelwanden moeten steviger worden verankerd. Daartoe worden ongeveer 1450 nieuwe trekpalen geplaatst.

Waterdruk

De nieuwe trekpalen worden met behulp van een speciale constructie door de betonnen vloer de grond in geboord, tegen de waterdruk in. De constructie wordt zo dat er geen water in de tunnel omhoog kan komen tijdens het aanbrengen. Bemaling van het grondwater is daardoor niet nodig en de grondwaterstand wordt dan ook niet verlaagd. Het op deze manier herstellen van de tunnel duurt langer, maar hiermee is er minder risico op eventuele schade aan omliggende bebouwing.

Per richting één rijstrook open

Tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden blijft één rijstrook per richting in de tunnel beschikbaar voor het wegverkeer. Wel is het mogelijk dat af en toe een korte afsluiting van de Prinses Margriettunnel tijdens een nacht of weekend nodig is. Het scheepvaarverkeer op het Prinses Margrietkanaal zal geen last hebben van hinder.

Onderzoek naar oorzaak loopt nog

Het onderzoek naar de oorzaak van het bezwijken van meerdere trekpalen én de betekenis daarvan voor andere objecten met een vergelijkbare fundering is nog bezig. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het najaar van 2023 afgerond.