Grondonderzoek Prinses Margriettunnel van start

Prinses Margriettunnel - luchtfoto
Foto: Rijkswaterstaat

Op 16 januari start het grondonderzoek bij de Prinses Margriettunnel in de A7. Het onderzoek moet meer inzicht geven in het peil en de samenstelling van het grondwater. Ook de opbouw van de verschillende grondlagen is onderwerp van het onderzoek. De resultaten zijn relevant voor het herstelplan voor de tunnel.

Zoals bekend is door druk van het grondwater een van de tunneldelen omhooggekomen. Daardoor is een gevaarlijke drempel in het wegdek ontstaan. Ook bestaat nu het risico dat de verbinding tussen de tunneldelen scheurt. De meest waarschijnlijke oorzaak is het bezwijken van trekpalen, de ankers die ervoor zorgen dat de tunneldelen niet opdrijven onder druk van het grondwater. In totaal zijn in twee stortingen 2.450 met zand gevulde bigbags op de A7 gelegd om tegendruk te geven aan het grondwater.

Prinses Margriettunnel volgelegd met 2.450 zandzakken
Foto: Rijkswaterstaat

Onderzoek

Voor het grondonderzoek brengt een aannemer aan beide kanten van de tunnel een aantal peilbuizen aan. Daarmee is de grondwaterstand precies te meten en kunnen tevens grondwatermonsters worden genomen voor een samenstellingsanalyse.
Met grondmonsters wordt verder de samenstelling van de grond en de opbouw van de verschillende grondlagen vastgesteld. Het grondonderzoek gaat ongeveer 1,5 week duren. Alle grondeigenaren hebben ingestemd met deze werkzaamheden.

Nog geen oplossing

Ook met de resultaten van het uit te voeren onderzoek zal er  niet direct een oplossing op tafel liggen. Dit type mankementen is uitzonderlijk moeilijk te herstellen.
In 2010 gebeurde iets soortgelijks bij de Vlaketunnel in Zeeland. Het daar gebruikte herstelplan is niet 1-op-1 bruikbaar in de Friese situatie. Rijkswaterstaat, de provincie Friesland en de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren bespreken gezamenlijk de aanpak. “We hebben hier te maken met hoge grondwaterstanden, veenweidegebied en een dorp dichtbij, dat alles maakt het niet gemakkelijk”, aldus hoofdingenieur-directeur Joost de Ruig van Rijkswaterstaat bij de NOS. De ruwe schatting luidt dat de A7 nog minstens een half jaar dicht zal zijn.

Zorgen over omleidingsroute

Zolang de Prinses Margriettunnel is afgesloten, moet het verkeer omrijden. Er is een officiële omleidingsroute ingesteld via Leeuwarden over de N31, A32 en de A7. De infrastructuur op dat traject is echter niet berekend op de weglast van het verkeersvolume dat normaal over de A7 rijdt. Rijkswaterstaat, de provincie en betrokken gemeenten maken zich dan ook zorgen om onder meer de bruggen op deze wegen. Die worden door de omleiding nu zwaarder belast en slijten daardoor sneller, of zijn slecht bestand tegen zwaar verkeer. Een geplande inspectie van de brug Spannenburg kon op 13 januari geen doorgang vinden vanwege het slechte weer.

Prinses Margriettunnel

Sinds 1978 voert de tunnel het wegverkeer van de A7 onder het Prinses Margrietkanaal door bij Uitwellingerga, iets ten zuidoosten van Sneek. De lengte inclusie op- en afritten bedraagt 938 meter. De tunnelbuis heeft een lengte van 77 meter, een breedte van 29 meter en een hoogte van 8 meter.