Heijmans vervangt verkeerssystemen in RWS-regio’s Midden- en Zuid

Heijmans heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gegund gekregen voor het vervangen van verkeerssystemen en verlichting voor de RWS-regio’s Midden- en Zuid-Nederland.

Deze zogeheten RODS (Raamovereenkomst Openbare Verlichting en Dynamisch verkeersmanagement Systemen) heeft een looptijd van twee jaar, met mogelijke verlenging van tweemaal één jaar. De omzet van deze opdracht bedraagt voor Heijmans circa € 32 miljoen. De overeenkomst is begin deze week ondertekend.

Werkzaamheden

In hoofdzaak gaat het om werkzaamheden zoals verbeteren en vernieuwen (ontwerpen, realiseren en amoveren) van de dynamische verkeersmanagementsystemen, openbare verlichting en onderliggende infrastructuur. Binnen deze raamovereenkomst worden nadere opdrachten verleend tot medio juni 2023 of 2024/2025, tenzij de maximum omzet van de raamovereenkomst eerder wordt bereikt (20 miljoen per euro jaar). Heijmans heeft Perceel-C gegund gekregen voor de RWS-regio’s Midden- en Zuid-Nederland.

Integrale benadering

Bovenstaande werkzaamheden vragen een beheerst proces en een integrale benadering, waarbij alle aspecten zijn meegenomen om tot een nadere opdracht te komen. Alle benodigde disciplines en competenties voor de ontwikkeling en realisatie van ‘lus tot lessenaar’ en van ‘civiel tot technische installaties’ heeft Heijmans zelf in huis. Deze aanpak en benadering geeft invulling aan de Rijksbrede overheidsdoelstellingen voor 2030 op het gebied van duurzaamheid.