Ontwikkeling Regionale Mobiliteitsprogramma’s komt op stoom

Regionale Mobiliteitsprogramma’s - foto station Randstadrail
RandstadRail 3 komt aan op station Den Haag Centraal | Foto: Omroep West

Volgens de nieuwe onderzoeksrapportage ‘Klimaatbeleid: De ambitie van de regio’ van het CROW Kennisplatform Verkeer en Vervoer komt de ontwikkeling van Regionale MobiliteitsProgramma’s (RMP’s) op stoom. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat regio’s een RMP maken. Een soortgelijk onderzoek van een jaar geleden liet een zeer matige voortgang zien. In het onderzoeksbeeld domineerde gebrek aan kennis, menskracht, middelen en regie. Van de aanbevelingen van mei 2021 is een deel ter harte genomen, en de constatering van het nu gepubliceerde herhalingsonderzoek laat dan ook een substantiële verbetering zien.

Inmiddels hebben heeft 56% van de 21 RMP-regio’s een bestuurlijk goedgekeurd RMP. Vorig jaar om deze tijd was dat nog maar 32%. Ook de kennis die coördinatoren hebben van doelen en beoogde inhoud van een RMP is significant gegroeid in het afgelopen jaar.

Ondersteuning

Er is inmiddels ook ondersteuning beschikbaar gekomen op het gebied van ontwikkeling van CO2-uitstoot op regionaal niveau. CROW heeft de nationale CO2-ontwikkeling die het Planbureau voor de leefomgeving (Pbl) publiceert in de Klimaat- en energieverkenning (KEV) laten doorrekenen naar de regio’s. Daarmee is tegemoet gekomen aan een van de belangrijke kennisbehoeften. De regio’s melden nog wel behoefte aan meer kennis op het gebied van CO2-effecten van voorgenomen maatregelen. Ook de onderlinge samenhang van plannen en programma’s verdient nog aandacht, want mobiliteitstransitie overschrijdt geografische grenzen. Idealiter zou er, van Europees tot op lokaal niveau, regie moeten plaatsvinden mobiliteitsprogramma’s.

Knelpunt: financiering

De Regionale MobiliteitsProgramma’s krijgen weliswaar steeds duidelijker contouren, maar de financiering van de maatregelen vormt nog wel een probleem. De helft van de regio’s schat dat er voor het uitvoeren van de maatregelen maar 20% van de middelen beschikbaar is.

>  De publicatie ‘Klimaatbeleid: De ambitie van de regio’ is te downloaden op de CROW-site